ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19/2/2015

Εκτύπωση

 

                                    

                           

                                                                   Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 2015

AΠ-20150219-000127

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

       Πραγματοποιήθηκε την  Δευτέρα   16-2-2015  στα  γραφεία  της  Ομοσπονδίας  συνεδρίαση  του  Δ.Σ. της ΠΟΕΠΠΠ  και  ασχολήθηκε  με τα  σημαντικά  θέματα  που απασχολούν  τον  κλάδο αυτήν  την  περίοδο  όσο  και  με τα τρέχοντα  θέματα  που  αφορούν την  λειτουργία της.    Ειδικότερα:                                          

       Α. ΕΦ ΑΠΑΞ. Συζητήθηκε  διεξοδικά,  και  με  κάθε υπευθυνότητα ένα  από τα σοβαρότερα θέματα  που  απασχολούν  τον  κλάδο  τα  τελευταία  χρόνια. Αναζητούνται   προτάσεις και τρόποι  για  την  βιωσιμότητα  του προγράμματος εφ άπαξ , το  οποίο  λόγω  της  μαζικής  αποχώρησης  συναδέλφων   τα τελευταία  χρόνια  (κυρίως λόγω πωλήσεων-μεταβιβάσεων) έχει επιβαρυνθεί. Μέχρι την  επόμενη   τακτική  Γενική  Συνέλευση που θα γίνει , θα κατατεθεί  μια πλήρη και τεκμηριωμένη πρόταση  για την συνέχιση του προγράμματος  που είναι  επιθυμία  όλων  μας.

     Β.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ. Λόγω  των  αυξημένων  εξόδων  της  ΠΟΕΠΠΠ   του  προηγούμενου  έτους , που  προέκυψαν  από  τις αλλεπάλληλες   διαβουλεύσεις   με την  ΟΠΑΠ  ΑΕ για  αρκετά  θέματα, αλλά  και  επαφές  με  Υπουργεία,  που  με τη  σειρά  τους  δημιούργησαν την ανάγκη  σύγκλησης  περισσοτέρων  Διοικητικών  Συμβουλίων, Γενικών  Συνελεύσεων  άρα  και μετακινήσεων, καθίσταται  επιτακτική  ανάγκη  η προσαρμογή των  εξόδων της  Ομοσπονδίας  προς  τα  κάτω. Η  απόφαση  της  ΟΠΑΠ  ΑΕ  για  διακοπή  της επιχορήγησης  προς  την  ΠΟΕΠΠΠ των  150.000 ευρώ, μας δημιούργησε   οικονομική  στενότητα που πρέπει   να  καλυφθεί  από  εμάς. Επίσης  δεν  πρέπει  να  ξεχνάμε  ότι  έχουμε  μπροστά  μας  δικαστικές  διαφορές  με την  ΟΠΑΠ ΑΕ  που επιβάλλουν οικονομική άνεση αλλά  και αυτάρκεια , καθ  όσον  είναι  άγνωστο  προς  το  παρόν  το  ύψος της  επιβάρυνσης.  Αποφασίστηκαν   μια  σειρά  ενεργειών  και  περικοπών (οδοιπορικά,  αποζημιώσεις, ξενοδοχεία, σύγκλιση Διοικητικών Συμβουλίων κ.λ.π) προς  τον σκοπό  αυτό. Για τους παραπάνω λόγους, όπως είναι κατανοητό πρέπει να βρεθούν άμεσα και νέες πηγές χρηματοδότησης για την εύρυθμη λειτουργία της ΠΟΕΠΠΠ και ταυτόχρονα την διεκδίκηση με νομικές ενέργειες των δικαιωμάτων του κλάδου.

 

     Γ. VLTS. Από την   νομική  υπηρεσία  της  Ομοσπονδίας  έγινε  ενημέρωση για  την  μέχρι  τώρα  κατάσταση,  αναφορικά  με  το  δικαστήριο για  τα  ασφαλιστικά μέτρα  εναντίον  της ΟΠΑΠ ΑΕ για  τα vlts, που έχει  οριστεί  για την  6η  Μαρτίου  2015 και  πάρθηκαν αποφάσεις  για  περαιτέρω  ενέργειες.  Στο Site  της  ΠΟΕΠΠΠ υπάρχει  ανακοίνωση  με  ημερομηνία 19/2/2015  σχετικά  με  το θέμα  και παρακαλούνται  οι  συνάδελφοι   να ενημερωθούν. Ειδικά  αυτοί  που  έχουν  τις  προϋποθέσεις  που απαιτεί  ο κανονισμός για την  πιστοποίηση  ΣΤ’ καταστημάτων  και την εγκατάσταση  1-3 vlts  στα πρακτορεία τους.

 

 

                             Ο   Υπεύθυνος  Τύπου και   Δημοσίων  Σχέσεων

                                          Μανώλης Περάκης

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤ

Εκτύπωση

 

 

 

AΠ-20150219-000146                                                   Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015

       AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ-ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΕΠΠΠ

 

Συνάδελφοι,

 

Σε συνέχεια της από 18/2/2015 ανακοίνωσης  για πιστοποίηση ΣΤ΄ σας παραθέτουμε αίτηση την οποία κάθε ενδιαφερόμενος πράκτορας θα συμπληρώσει, θα θεωρήσει στα ΚΕΠ και θα αποστείλει στην ΟΠΑΠ ΑΕ και ΕΕΕΠ. Στη συνέχεια θα στείλει φωτοτυπία την θεωρημένη αίτηση  στην ΠΟΕΠΠΠ με  φάξ στο 2105229289 ή με e-mail στο info@poeppp.org

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

του……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ………………………………………………………………………………………………………………………….

ΑΦΜ…………………………………………………Δ.Ο.Υ………………………………….

ΠΡΟΣ

Την ΟΠΑΠ Α.Ε.,  εδρεύουσα στο Περιστέρι Αττικής, Λ.Κηφισού 62

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ

Την ανεξάρτητη διοικητική αρχή «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π)»  εδρεύουσα στην Αθήνα, οδός Αχαρνών 17 και Πλ. Μαυροκορδάτου.

--------------------------

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε εκτέλεση της διάταξης του άρθρου 42.5 της υπ.αριθμ.115/2/11.07.2014 Απόφασης Ρύθμισης Θεμάτων Διεξαγωγής και Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT (ΦΕΚ 2041 τεύχος Β 25.07.2014), εφ εξής : η «Απόφαση Ρύθμισης», η οποία εξεδόθη δυνάμει εξουσιοδότησης και σε εκτέλεση/υλοποίηση του άρθρου 42 του ν. 4002/2011 (όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα), σας δηλώνω ότι η επιχείρησή μου, ήτοι Πρακτορείο ΟΠΑΠ επί της οδού ……………………………………………………….., με αρ.πρακ……………….το οποίο ανήκει στο επίσημο δίκτυο πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει από το έτος ……….. συνάψει με την  προς ην η παρούσα την Σύμβαση «ΟΠΑΠ-ΠΡΑΚΤΟΡΑ»,  δυνάμει της οποίας η επιχείρησή μου έχει αποκτήσει την υποχρεωτική εκμετάλλευση όλων των παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. που διενεργούνται και λειτουργούν νομίμως στην Επικράτεια, πληροί τους όρους των άρθρων 40, 41 και 42 της ως άνω Απόφασης Ρύθμισης, και ως εκ τούτου,

Σας δηλώνω ότι σκοπεύω να κάνω  χρήση της δυνατότητας που μου δίνει το άρθρο 39.2 σε συνδυασμό με τα άρθρα 42.2 και 43 στ) του ν.4002/2011 (όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα) και ως εκ τούτου,

Σας καλώ, να προβείτε άμεσα ως οφείλετε υπό την ιδιότητά σας του Φορέα Εκμετάλλευσης, στην υποβολή της παρούσας Αιτήσεώς μου προς την ΕΕΕΠ, ώστε να προβεί αυτή εν συνεχεία στις διαδικασίες  χορήγησης προς το Πρακτορείο μου της Πιστοποίησης Καταστήματος τύπου ΣΤ, ώστε ακολούθως,

να μου χορηγήσετε τον εκ του νόμου καθοριζόμενο αριθμό των 3 VLT΄S, προκειμένου να τα εγκαταστήσω στο Πρακτορείο μου.

………………….……. Φεβρουαρίου 2015

Ο (Η) ΑΙΤΩΝ (ΟΥΣΑ)

 

…………………………………..

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤ'

Εκτύπωση

                                            

  

AΠ-20150218-000111                                                   Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015

       AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ-ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΕΠΠΠ

 

        Συνάδελφοι,

Όσοι από εσάς ενδιαφέρονται να κατοχυρώσουν το δικαίωμα τους για να λάβουν στα πρακτορεία τους «Πιστοποίηση καταστήματος τύπου Στ’» για την εγκατάσταση 1-3 VLTs και πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου, παρακαλώ επικοινωνήστε με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αναφέρονται παρακάτω ανά γεωγραφική περιοχή.

 • ΑΤΤΙΚΗ με την ΕΠΠΑΠ  2105221364

 • ΕΒΡΟΣ-ΔΡΑΜΑ-ΚΑΒΑΛΑ–ΞΑΝΘΗ-ΣΕΡΡΕΣ με τον κ. Α. Παντούλη 2531033741, 6973982010

 • ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΗΜΑΘΙΑ-ΠΙΕΡΙΑ-ΠΕΛΛΑ-ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ-ΠΡΕΒΕΖΑ-ΑΡΤΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ κ. Μητσιμπόνα 2351029307, 6974996866

 • ΘΕΣΣΑΛΙΑ κ. Μπουλογεώργος 2431024504, 6972022791

 • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΕΥΒΟΙΑ κ. Πίγκος 221080034, 6937194305

 • ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ κ. Λυριστής 2241027382, 6932290288

 • ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ-ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ κ. Κλείτσας 2610431609,6978453077

 • ΚΡΗΤΗ κ. ΠΕΡΑΚΗΣ     2841023047,6944530780

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ-ΚΙΛΚΙΣ κ.Αθανασιάδης 2310433897,6975026629

Για διευκόλυνσή σας, σας επισυνάπτουμε μέρος της Ρυθμιστικής Απόφασης της ΕΕΕΠ της 11.7.2014

                                                Για το Δ.Σ της ΠΟΕΠΠΠ

Ο Γενικός Γραμματέας                                               Ο Πρόεδρος

                                                                        

 

Αναστάσιος Λυριστής                                        Κυριάκος Τοπτσίδης

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5-2-2015

Εκτύπωση

Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ  ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

 

ΜΑΡΝΗ 56, 104 37 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 5223580 - FAX: 210 5229289

Website: www.poeppp.orge-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

ΑΠ-20150205-000098                                       Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2015     

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

ΠΡΟΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ  ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  GAMING HALLS

                             ΙΔΙΩΤΕΣ  (Μη Πράκτορες  ΟΠΑΠ)

Σχετικά με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ GAMING HALLS από την  ΟΠΑΠ  Α.Ε., και  σε  Ιδιώτες  (μη  πράκτορες  ΟΠΑΠ) που δημοσιεύτηκε πρόσφατα και αφορά την εκμετάλλευση των 16.500 παιγνιομηχανημάτων (VLTS) οφείλουμε να ενημερώσουμε τον κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με τα  παρακάτω:

Α.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4002/11 <<…τα 16500  παιγνιομηχανήματα  εγκαθίστανται  και  εκμεταλλεύονται  από την  ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω  των  πρακτορείων  της…>>. Για  να το  πούμε  πιο  ΑΠΛΑ, η εγκατάσταση και εκμετάλλευση των 16.500 παιγνιομηχανημάτων, αφορά ΜΟΝΟ το υπάρχον φυσικό δίκτυο  και  τους  πράκτορες   της ΟΠΑΠ Α.Ε., και μάλιστα –ο νόμος- προβλέπει  τη δυνατότητα  εγκατάστασης  1-3 VLTS  μέσα στα υφιστάμενα πρακτορεία τύπου ΣΤ’. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. αυτά  τα  αγνοεί   παρανόμως και θέλει να διαθέσει μέρος των 16500 VLTS σε ιδιώτες.  

Κάθε ενδιαφερόμενος  μπορεί  να ανατρέξει σε  παλαιότερες  ανακοινώσεις  μας, όπου αναφερόμαστε αναλυτικά  τόσο στο Νόμο και τον  Κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π  για την εγκατάσταση και λειτουργία των VLTS, όσο και στη σύμβαση των πρακτόρων με την ΟΠΑΠ ΑΕ η οποία ισχύει από το 2009.

      2. Για  τους  Ιδιώτες Επενδυτές, ο Νόμος προβλέπει την εκμετάλλευση 18.500  παιγνιομηχανημάτων, τα οποία θα προσφερθούν σε τρίτους (όχι πράκτορες) και     μάλιστα μεταγενέστερα χρονικά  της  διαδικασίας  για την λειτουργία των 16.500.

 

Β. Η ΠΟΕΠΠΠ θα διεκδικήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα των πρακτόρων  που απορρέει  από  τον  Νόμο  τον  Κανονισμό  και   την  Σύμβαση  τους,  και  ήδη  έχει  καταθέσει Ασφαλιστικά Μέτρα εναντίον της ΟΠΑΠ Α.Ε., η εκδίκαση των οποίων έχει οριστεί για το Μάρτιο του 2015.

 

 

 

Γ. Θυμίζουμε, και τις πρόσφατες δηλώσεις της σημερινής Κυβέρνησης ότι δεν θα επιτρέψει τη καζινοποίηση της χώρας και θα προστατέψει με κάθε τρόπο το φυσικό δίκτυο που είναι τα σημερινά πρακτορεία, προστατεύοντας ταυτόχρονα και τον κοινωνικό ιστό της χώρας.

 

 

 

 

Η  Ομοσπονδία πρακτόρων ΟΠΑΠ οφείλει να  τα  υπενθυμίσει αυτά στους  φίλους  μας  Ιδιώτες, που  θέλουν  να ενδιαφερθούν  για τα  GAMING  HALLS, αλλά και  στους   συναδέλφους  πράκτορες.

 

Ο   Υπεύθυνος Τύπου και Δημόσιων Σχέσεων

Μανώλης Περάκης

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ ΓΙΑ ΤΑ VLT S

Εκτύπωση

Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ  ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

 

ΜΑΡΝΗ 56, 104 37 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 5223580 - FAX: 210 5229289

Website: www.poeppp.orge-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

AΠ-20150129-000091                                          Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2015

  

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

Συνάδελφοι,

 Α. Το   Δ.Σ  της  ΠΟΕΠΠΠ  εξακολουθεί να  γίνεται  δέκτης μηνυμάτων,  από αρκετά    σωματεία  της  χώρας, ότι  οι  επιθεωρητές  της ΟΠΑΠ ΑΕ εξακολουθούν  να τρομοκρατούν και να απειλούν, συναδέλφους  πράκτορες   πιέζοντας  τους,  να  πάρουν  πίσω  τις υπογραφές τους   στις  εξουσιοδοτήσεις  που  έχουν  δώσει  προς  τους δικηγόρους της   Ομοσπονδίας  για  την  κατάθεση Ασφαλιστικών Μέτρων και στη συνέχεια και Αγωγών εναντίον  της  ΟΠΑΠ  ΑΕ, για  όλες  τις  παράνομες και αντισυμβατικές  ενέργειες  της  προς  τους  πράκτορες.

 Με λύπης  μας  διαπιστώνουμε  ότι  η ηγεσία  της  ΟΠΑΠ  ΑΕ  έχει –κοινώς- «χάσει  την  μπάλα». Αντί  να  δίνει  εντολές   στους  υπαλλήλους  της  να  λύνουν  τα  προβλήματα  των  πρακτορείων και να προωθούν  τα  παιγνίδια  της εταιρίας   προς  όφελος όλων μας , φαίνεται  πως  τους  προσέλαβε για  όλα  τ΄ άλλα  εκτός  από  αυτό. Ας  ενημερώσει  κάποιος  επιτέλους την  ηγεσία  της  ΟΠΑΠ  ΑΕ –η οποία δεν  γνωρίζει  τα  χαρακτηριστικά  του Έλληνα -  ότι  μπορεί  να  έχουμε  σαν  λαός  αρκετά ελαττώματα έχουμε όμως  και  μοναδικά  προτερήματα .Ειδικά  σε  θέματα υπερηφάνειας   αξιοπρέπειας   και  εγωισμού . Αν  νομίζουν  κάποιοι,  άρτι  αφιχθέντες  στην  χώρα  μας,  ότι  με  απειλές  και άσκηση πιέσεων  προς  τους  πράκτορες,  θα  επιτύχουν,  ότι  πιθανόν  έχουν  κάνει   αλλού , τους  το  λέμε  εντελώς  λαϊκά  και  Ελληνικά « Κούνια  που  τους  κούναγε».

  ΟΙ  πράκτορες  αυτή  την  περίοδο  υπερασπίζονται  τις  επιχειρήσεις  τους,  το μέλλον  των  οικογενειών  τους, την  αξιοπρέπεια  τους , και  την  δικαιοσύνη,  στα  πλαίσια  της  νομιμότητας  και  των  συμβάσεων  που  έχουν  υπογράψει. ΤΙΠΟΤΑ  ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.  

Και  όλα   αυτά απέναντι   σε  μια  εταιρία  που  θέλει  ν΄ αγνοεί    νόμους  και  συμβάσεις , με  στόχο  το  μέγιστο  δυνατό  κέρδος ,αδιαφορώντας  για  το  μέλλον  της  συνεργασίας  μας   αλλά και  πιθανά το  μέλλον  και της ιδίας της  ΟΠΑΠ  ΑΕ. Μιας  εταιρίας  που  έχει  γιγαντωθεί  από  τα  χρήματα  του  Ελληνικού  λαού,  από την  τεράστια συμβολή  των  πρακτόρων  εδώ  και  60 χρόνια, αλλά  και της αμοιβαίας  κατανόησης  και  συνεργασίας  των  δυο  μερών.  Αυτά  προς  το  παρόν  για  το  θέμα  και  ελπίζουμε  να  μην  χρειαστεί  να  επανέλθουμε  ξανά , γιατί  τότε  θα  το κάνουμε  με  ονόματα  και  στοιχεία,  όσον  αφορά   τις  πιέσεις στους πράκτορες. 

 Β. Αναρτήθηκε  στον ιστότοπο   της ΟΠΑΠ  ΑΕ ανακοίνωση  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠΙΛΟΓΗ  ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  GAMING HALLS.      Αφορά  τα  εναπομείναντα  VLTS  για  τα  οποία  δεν  εκδηλώθηκε  ενδιαφέρον  από  τους  πράκτορες. (Σύμφωνα  με  την  ΟΠΑΠ  ΑΕ). Βέβαια  το  γιατί  δεν  εκδηλώθηκε  ενδιαφέρον  και  τι  έχει  γίνει  με  τους  πράκτορες,  αυτό  δεν  το  αναφέρει  πουθενά η ανακοίνωση .

Με τη νέα αυτή Πρόσκληση  ενδιαφέροντος  που  ανακοίνωσαν,    εξακολουθούν  να παραποιούν  και να παραβιάζουν κατάφωρα νόμους  και  κανονισμούς. Να το πούμε  θράσος ή κάπως αλλιώς;    Όπως  και  να  το  πούμε , θα  μας  βρουν  απέναντι  τους.                                   ΕΞ   ΑΛΛΟΥ ΟΛΕΣ  ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ   ΑΛΛΑΖΟΥΝ . 

 Ας μας  πουν  όμως   που  αναφέρει  Νόμος  ή Κανονισμός  <<…….απο  τα  οποία  16500  θα εγκατασταθούν  μέσω  δικτύου  πρακτορείων   VLTS  της  ΟΠΑΠ  ΑΕ.>>  όπως  γράφει   στη νέα αυτή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ της  ΟΠΑΠ  ΑΕ.  Έγιναν  τώρα  και  νομοθέτες και  αλλάζουν τις  λέξεις   και  δεν  το γνωρίζουμε;

 Ο νόμος  του  Ελληνικού  Κράτους  είναι  σαφής. <<….Απο  τα  ανωτέρω  τα  16500  παιγνιομηχανήματα εγκαθίστανται και εκμεταλλεύονται από την  ΟΠΑΠ ΑΕ μέσω των  πρακτορείων  της….>>  Και  φυσικά  εννοεί ο νομοθέτης  το  υπάρχον  φυσικό  δίκτυο,  γιατί  πρακτορεία VLTS   ΟΥΤΕ ΟΤΑΝ  ΕΓΙΝΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΥΠΗΡΧΑΝ, ΟΥΤΕ  ΤΩΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

Και βέβαια  οι  Ατομικές  Συμβάσεις  υπάρχουν, και  θα υπάρχουν, ας μην  το  ξεχνάνε. Πράγματα  που  τα  έχουμε  εξηγήσει  πολλές  φορές  σε  προηγούμενες ανακοινώσεις μας, αλλά  μια  υπενθύμιση  δεν  βλάπτει.  Όσο   για  την  εν  κρυπτώ   και  εν  μια  νυκτί , μετονομασία των  σημείων  πώλησης   σε   πρακτορεία  και  για  τις  ευθύνες  που  υπάρχουν ,  ΕΜΕΙΣ  εδώ  θα  είμαστε, να τα πούμε ξανά.

Επίσης, αναφορικά με τη νέα πρόκληση από  την ΟΠΑΠ ΑΕ  με την νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος,  ενάντια   στα  συμφέροντα  των  πρακτόρων, δεν  θα  αρκεστούμε  φυσικά  μόνο  σ΄ αυτήν  την  ανακοίνωση. Θα  διεκδικήσουμε αυτό  που   δικαιούμαστε , βάσει  των  νόμων  και  των  συμβάσεων, με  όποιον  τρόπο  κρίνουν  τα  όργανα  του  κλάδου αποτελεσματικότερο.            

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ.

ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ ΑΕ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ. 

 

Ο   Υπεύθυνος Τύπου και Δημόσιων Σχέσεων

Μανώλης Περάκης

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΨΕΥΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Εκτύπωση

     Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ  ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

Web site: www.poeppp.org e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

                                                              

                                 AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ-ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΕΠΠΠ

AΠ-20150129-000090

      

Αθήνα 29 Ιανουαρίου 2015

Συνάδελφοι,

Σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα «kourdistoportokali.com» της 28ης Ιανουαρίου 2015 εμφανίζονται δήθεν στοιχεία σε βάρος της ΠΟΕΠΠΠ και μελών του διοικητικού της συμβουλίου σχετικά με υποτιθέμενη υπεξαίρεση από το κεφάλαιο εφάπαξ των πρακτόρων της ΟΠΑΠ ΑΕ. Η ανάρτηση είναι ψευδής και υποβολιμαία με μόνο σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων, ώστε να προκαλέσει τη διχόνοια στον κλάδο. Αυτό είναι προφανές όχι μόνο από τα ασύστολα ψεύδη και τις συνειδητές παραλείψεις του «δημοσιεύματος» αλλά και από την φωτογραφία του προέδρου της ΠΟΕΠΠΠ που συνοδεύει το δημοσίευμα, που όμως δεν σχετίζεται με το περιεχόμενο του «δημοσιεύματος».

Το ιστολόγιο αναφέρεται σε περιστατικά του παρελθόντος σχετικά με το κεφάλαιο του εφάπαξ για τα οποία έχει υπάρξει οριστική διευθέτηση και μάλιστα εκδόθηκε για το θέμα αυτό και αμετάκλητο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών (υπ’ αριθμ. 3885/2011), με το οποίο τέθηκε στο αρχείο η υπόθεση δεδομένου ότι δεν πρόκυπτε κανένα στοιχείο ενοχής για το θέμα της διαχείρισης του ασφαλιστικού κεφαλαίου. Κατόπιν αυτού δεν υπήρξε καμία δίκη και έκλεισε χωρίς καν να ανοίξει ο φάκελος της υπόθεσης.

Αντίθετα σε κάθε έννοια δημοσιογραφικής δεοντολογίας που απαιτεί να λαμβάνεται η άποψη και εκείνου κατά του οποίου στρέφεται ένα δημοσίευμα (και ενόσω υπάρχουν εκτενείς δηλώσεις δικηγόρου που φέρεται να έχει πράκτορες ως εντολείς χωρίς κανένα περαιτέρω στοιχείο), το εν λόγω ιστολόγιο δεν ζήτησε τη γνώμη των εμπλεκόμενων ούτε της ΠΟΕΠΠΠ, ώστε να λάβει γνώση της απαλλακτικής αυτής απόφασης. Είναι προφανές ότι το ιστολόγιο δεν ήθελε να προβάλλει την αλήθεια, αλλά μόνο να δημιουργήσει παραπλανητικές εντυπώσεις για άγνωστους λόγους που πιθανώς συνδέονται με ίδια οφέλη. Είναι αυτονόητο ότι θα αναζητηθούν αστικές και ποινικές ευθύνες από όσους με ψεύδη προσπαθούν να αλλοιώσουν την αλήθεια, εκμεταλλευόμενοι το βήμα που τους παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία χωρίς να τους ενδιαφέρει ούτε η αλήθεια ούτε η δεοντολογία.

Η ΠΟΕΠΠΠ θα παραμείνει στο πλευρό των πρακτόρων με μόνο σκοπό τη διασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσματος για τον κλάδο απομονώνοντάς τους καλοθελητές που ενδιαφέρονται για τον διχασμό και τα δικά τους συμφέροντα.

 

                                                                To Δ.Σ της ΠΟΕΠΠΠ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27/1/2015

Εκτύπωση

        Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ  ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

Web site: www.poeppp.org e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

  

AΠ-20150127-000081                                                                   Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2015

       AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ-ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΕΠΠΠ

 

        Συνάδελφοι,

Είναι πιστεύουμε πια σε όλους γνωστή (σε πράκτορες και μη), η  έντονη αντίδραση  της ΠΟΕΠΠΠ στα σχέδια της ΟΠΑΠ Α.Ε. για τον τρόπο εγκατάστασης και λειτουργιάς των 16.500 VLTS μέσω  των  υφιστάμενων Πρακτορείων, όπως  προβλέπει  τόσο ο νόμος 4002/11 όσο και ο κανονισμός λειτουργίας, που εκδόθηκε από την Ε.Ε.Ε.Π. με την από 25/7/14  απόφασή  της.

ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ότι τόσο Νόμος που ψήφησε το κοινοβούλιο όσο και  κανονισμός λειτουργίας,  αναφέρουν ΡΗΤΑ την εγκατάσταση 1-3 VLTS μέσα στα υφιστάμενα Πρακτορεία που διενεργούν  και τα  υπόλοιπα παιχνίδια  της  ΟΠΑΠ  Α.Ε., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για να λάβουν την πιστοποίηση τύπου ΣΤ΄. Όμως ετσιθελικά η ΟΠΑΠ Α.Ε.  προχωρεί  στον  σχεδιασμό  εγκατάστασης  τους, αποκλείοντας με τον τρόπο αυτό ΠΛΗΡΩΣ τα Πρακτορεία της, ακόμα  κι  εκείνα  που πληρούν  τους  όρους και προϋποθέσεις που ορίζουν  ο Νόμος και ο κανονισμός.

ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ επίσης, ότι  η  ΠΟΕΠΠΠ  ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ στις 17/11/ 2014, μια  απόφαση  Γενικής  Συνέλευσης που λέει: α] Ναι  στην εγκατάσταση 1-3 VLTs στα  Πρακτορεία  που θέλουν και πληρούν τις προϋποθέσεις  β] Τα  εναπομείναντα VLTS  να  μπουν  σε  Gaming  Halls  είτε  μέσω  μιας εταιρίας  πανελλαδικής  κάλυψης  ή μέσω τοπικού επίπεδου σχημάτων. Ακόμα  κι αν δεν λάβουμε υπόψιν μας την τακτική της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τα VLTS, την οποία και έχουμε καταγγείλει σε προηγούμενες  ανακοινώσεις μας,  τα  παραπάνω δεδομένα –διατάξεις του Νόμου και απόφαση  της Γενικής Συνέλευσης-  ήταν  τα  κριτήρια που έλαβε υπόψιν της η ΠΟΕΠΠΠ για να καθορίσει τις ενέργειές της όλο αυτό το χρονικό διάστημα.

Τι έχει κάνει λοιπόν μέχρι τώρα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΠΠΠ; Είναι προφανές ότι έμεινε  προσηλωμένο  στην  εφαρμογή  της  νομιμότητας  και  στην  απόφαση   της  Γενικής  συνέλευσης, που  ήταν σχεδόν  καθολική.  

Έχουμε όμως την ηγεσία της ΟΠΑΠ Α.Ε. που κατηγορεί την ΠΟΕΠΠΠ ότι κάνει  ζημιά στους Πράκτορες, διότι δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα τους!!!

Και ως άμεσο μέτρο καθαρής εκδίκησης, κόβει την ετήσια οικονομική ενίσχυση προς την ΠΟΕΠΠΠ που δινόταν πάντα και από όλες τις μέχρι τώρα  διοικήσεις! Εθελοτυφλεί  για κάτι  που είναι  προφανές. Λες και  δεν  ξέρει  ότι η ΠΟΕΠΠΠ κινείται, και είναι υποχρεωμένη να κινείται στα πλαίσια των αποφάσεων των οργάνων της. Το κάνει  όμως γιατί νομίζει ότι αν την διαβάλει, την απαξιώσει και την απομονώσει από τους Πράκτορες, αποδυναμώνει ταυτόχρονα και όλο τον κλάδο. Γιατί όταν αποδυναμωθεί ο κλάδος…… τότε  είναι όλα  πιο εύκολα. Για την ΟΠΑΠ Α.Ε..

Ας επανέλθουμε όμως στην εγκατάσταση των VLTS και τα σχέδια της ΟΠΑΠ Α.Ε. από τα  οποία δεν παρέκλινε ούτε χιλιοστό, τόσο κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων όσο   και στο τέλος, παρά τις αντιρρήσεις και τις αποφάσεις του ανώτατου οργάνου των  Πρακτόρων. Οι οποίοι όμως είναι αυτοί που δικαιούνται την λειτουργία του συνόλου των  16.500 VLTs, που καλούνται για πρώτη φορά να πληρώσουν υπέρογκα ποσά για την  κατασκευή των μαγαζιών -στα  τυφλά βέβαια, αφού δεν τους επιτρέπεται να έχουν κανένα  λόγο σε τίποτα (επιλογή μαγαζιού, περιοχή, ενοίκιο, εξοπλισμό, έλεγχο κατασκευής κλπ.)- και που θα πρέπει να αναλάβουν εξ ολοκλήρου τα έξοδα λειτουργίας, για να πάρουν τελικά το 1/4 των εσόδων, τα οποία όμως έσοδα παραμένουν να είναι ο άγνωστος Χ.  Μπορείς  όμως αλήθεια να στηριχτείς για μια τόσο ακριβή επένδυση σε μια τελείως άγνωστη  αλλά ταυτόχρονα και τόσο καθοριστική παράμετρο;

Στις  27/11/14, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δημοσίευσε  την  πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους  πράκτορες για την κατασκευή και λειτουργία των Gaming Halls. Μια πρόσκληση   ενδιαφέροντος που δικαιώνει απόλυτα τόσο τις εκτιμήσεις όσο και τις επιλογές της ΠΟΕΠΠΠ για το θέμα, αφού καταστρατηγεί Νόμους, κανονιστικές πράξεις αλλά και τις συμβάσεις Πρακτορείας που όλοι υπογράψαμε το 2009. Ειδικά το τελευταίο δεν μας λέει τίποτα συνάδελφοι; μας  αφήνει αδιάφορους; το καμπανάκι δεν το ακούν κάποιοι; 

Αλλά δεν είναι μόνον αυτό. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους Πράκτορες αποτελεί ένα μνημείο ασάφειας, μονομέρειας και έλλειψης βασικών αλλά και απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με την όλη επένδυση (Pay out– Ημερήσιο όριο  παίκτη –αποστάσεις κ.α).

Μπορείς αλήθεια  να  επενδύσεις με τέτοιους όρους οικονομικούς και μη; Μπορείς  να  στηριχτείς μόνο σε λόγια και προφορικές υποσχέσεις των υπαλλήλων της ΟΠΑΠ Α.Ε. - πράγμα που έχει γίνει κατά κόρον τελευταία -και όχι  στα γραπτά; Εμείς σαν  ΠΟΕΠΠΠ είπαμε ΟΧΙ. ΓΙΑΤΙ  ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΔΕΝ ΕΝΑΙ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΑΣ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ   ΣΙΓΟΥΡΟ!

Συνάδελφοι, η ανακοίνωση αυτή συνοδεύεται από ένα πεντασέλιδο κείμενο στο  οποίο έχουμε επισημάνει τις καταστρατηγήσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. με βάση τις διατάξεις του Νόμου, της Σύμβασης Πρακτορείας του 2009 και του Κανονισμού της Ε.Ε.Ε.Π, τόσο στο θέμα της  εγκατάστασης και λειτουργίας των 16.500 VLTs, όσο και στο κείμενο της  πρόσκλησης  ενδιαφέροντος  της  ΟΠΑΠ Α.Ε..  Είναι  καλό  να  το  διαβάσουν  όλοι  οι συνάδελφοι. Επενδυτές….  και μη επενδυτές.             

Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗ  ΔΕΝ ΕΒΛΑΨΕ ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΝΑN!!!

ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.

 

Το Δ.Σ της ΠΟΕΠΠΠ

 

 

 

 

 

 1. Η Ρυθμιστική Απόφαση της 11ης Ιουλίου 2014

 

Στις 11 Ιουλίου 2014, η ΕΕΕΠ εξέδωσε την ρυθμιστική απόφαση «Απόφαση ρύθμισης θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT» (ΦΕΚ Β΄2041/25.7.2014), σχετικά με τα VLTs, (εφεξής: «Ρυθμιστική Απόφαση»).

 

Στο άρθρο 40 της Ρυθμιστικής Απόφασης προβλέπονται τα εξής:

«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

40.1. Για τη διεξαγωγή Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα απαιτείται πιστοποίηση του καταστήματος στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθούν, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π. μετά από αίτηση του Φορέα Εκμετάλλευσης ή του Παραχωρησιούχου.

40.2. Η εγκατάσταση, λειτουργία και διεξαγωγή των Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, επιτρέπεται μόνον σε Αμιγείς Χώρους. Τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. θεωρούνται αμιγείς χώροι για την εγκατάσταση Παιγνίων, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται με τον Κανονισμό.

40.3. Οι πιστοποιήσεις των Καταστημάτων διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες, ως εξής:

40.3.1. Πιστοποίηση τύπου Β΄ για τα Καταστήματα διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα σε αμιγείς χώρους.

40.3.2. Πιστοποίηση τύπου Ε’ για την εγκατάσταση Παιγνιομηχανημάτων αποκλειστικά Τυχερών Παιγνίων σε θαλασσοπλοούντα πλοία που διενεργούν πλόες εξωτερικού

40.3.3. Πιστοποίηση τύπου ΣΤ’ για τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., τα οποία προσφέρουν τα τυχερά παίγνια που δικαιούται να διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε. δυνάμει της από 15.12.2000 σύμβασης μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου και της παρ. 2α του άρθρου 27 του ν.2843/2000 (Α219), όπως ισχύουν…….»

 

Στο άρθρο 42 της Ρυθμιστικής Απόφασης προβλέπονται τα εξής:

« ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ……………………….

42.5 Πιστοποίηση Καταστημάτων τύπου ΣΤ’

42.5.1. Τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., τα οποία προσφέρουν τα τυχερά παίγνια που δικαιούται να διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε. δυνάμει της από 15.12.2000 σύμβασης μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου και της παρ. 2α του άρθρου 27 του ν.2843/2000 (Α219), όπως ισχύουν, εφοδιάζονται με πιστοποίηση τύπου ΣΤ’ .

42.5.2. Ο χώρος εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων είναι νόμιμος χώρος κύριας χρήσης του Καταστήματος………»

 

Επιπλέον, στο άρθρο 45 της Ρυθμιστικής Απόφασης προβλέπονται τα δικαιολογητικά τα οποία συνυποβάλλονται με την αίτηση πιστοποίησης. 

 

Από τα παραπάνω, τα οποία αποτελούν και τα μοναδικά κριτήρια τα οποία έθεσε η Ρυθμιστική Απόφαση της ΕΕΕΠ για τους «Χώρους Διεξαγωγής Παιγνίων με παιγνιομηχανήματα», προκύπτουν με βεβαιότητα τα εξής συμπεράσματα:

 1. Τα Πρακτορεία της ΟΠΑΠ θεωρούνται αμιγείς χώροι για την εγκατάσταση Παιγνίων, και επομένως μπορούν να λάβουν Πιστοποίηση τύπου Β’ εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται με τον Κανονισμό, για την εγκατάσταση έως και 25 VLTs και

 2. ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τα Πρακτορεία της ΟΠΑΠ, τα οποία προσφέρουν τα τυχερά παίγνια που δικαιούται να διεξάγει η ΟΠΑΠ, μπορούν να λάβουν Πιστοποίηση τύπου ΣΤ’ για την εγκατάσταση 1-3 VLTs.

 

 

 1. Η «Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προς τους Πράκτορες για εγκατάσταση παιγνιομηχανημάτων VLTs»

 

Στις 27 Νοεμβρίου, η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανέβασε στην  διαδικτυακή πύλη των Πρακτόρων την «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους πράκτορες για εγκατάσταση παιγνιομηχανημάτων  VLTs», οι όροι και οι προϋποθέσεις της οποίας, καταστρατηγούν πλήρως τόσο τις διατάξεις του Νόμου, τις διατάξεις της Ρυθμιστικής Απόφασης όσο και τους όρους της Σύμβασης. Και συγκεκριμένα:

 

α) Δεν περιλαμβάνεται ο βασικός τρόπος εγκατάστασης και εκμετάλλευσης των VLTs από τους Πράκτορες, δηλαδή η εγκατάσταση και λειτουργία από 1-3 VLTs στα υφιστάμενα Πρακτορεία του δικτύου.

 

β) Δίνεται η εναλλακτική δυνατότητα στους Πράκτορες είτε να συμμετάσχουν (είτε ατομικά [ως φυσικά ή νομικά πρόσωπα] είτε ως ένωση 7 και κατ’ ανώτατο ως 10 προσώπων), στην απόκτηση Gaming Hall είτε να επενδύσουν σε Ομολογιακό Δάνειο υπέρ της ΟΠΑΠ Α.Ε.

 

γ) Δηλώνεται δε (βλ. παρ.4 «Εισαγωγής») ότι: «……Σε περίπτωση που εν συνεχεία των εν λόγω προσκλήσεων δεν εκδηλωθεί επαρκές ενδιαφέρον από επιλέξιμους υποψηφίους, ενεργούς Πράκτορες της ΟΠΑΠ Α.Ε., τα εναπομείναντα προς διάθεση Πρακτορεία VLTs δύναται να τα διαθέσει η ΟΠΑΠ Α.Ε. σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (πράκτορα ή μη) που δεν έχει επιλεγεί από την ΟΠΑΠ Α.Ε. για την λειτουργία Gaming Hall στην ελληνική επικράτεια, δυνάμει της παρούσας ή οποιασδήποτε άλλης πρόσκλησης……….»

 

δ) «Παρότι με βάση την Πρόσκληση (Άρθρο 1.2., παρ.Β) επιτρέπεται κατ’αρχήν η υποβολή αιτήσεων και για τις δύο υπό Α) και Β) περιπτώσεις, ρητά διευκρινίζεται ότι εάν το Ενδιαφερόμενο Μέρος επιλεγεί από την ΟΠΑΠ Α.Ε. για να αναλάβει ένα Gaming Hall, η αίτησή του για συμμετοχή στο χρηματοοικονομικό προϊόν δεν θα ληφθεί υπόψη, καθώς η ΟΠΑΠ Α.Ε. προσφέρει στους Πράκτορές της το δικαίωμα είτε να αναλάβουν ένα Gaming Hall είτε να συμμετάσχουν στο χρηματοοικονομικό προϊόν

 

Πέραν λοιπόν του αποκλεισμού μεγάλου μέρους των Πρακτόρων από την διαδικασία, με τον αυθαίρετο αποκλεισμό της εγκατάστασης 1-3 VLTs μέσα στα υφιστάμενα Πρακτορεία και των επιμέρους όρων επιλογής που θέτει η ΟΠΑΠ, αφαιρεί από όσους Πράκτορες το επιθυμούν, να συμμετάσχουν με περισσότερους του ενός τρόπους στην εκμετάλλευση των VLTs.

 

ε) Κατά την διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, θέτονται για πρώτη φορά οι εξής όροι, οι οποίοι όχι μόνο δεν περιλαμβάνονται αλλά αντιθέτως καταστρατηγούν ευθέως τόσο Σύμβαση όσο και τα προβλεπόμενα κριτήρια πιστοποίησης της Ρυθμιστικής απόφασης:

 

 • ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ GAMING HALLS:

 1. γίνεται «ποιοτική αξιολόγηση» των υποψηφίων που θα διεξαχθεί από έναν αξιόπιστο οργανισμό (χωρίς αυτός να καθορίζεται) και την ΟΠΑΠ Α.Ε.

 2. για την εν λόγω αξιολόγηση, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα λάβει υπόψη το ιστορικό απόδοσης των Πρακτόρων της για τη χρονική περίοδο από τον Ιανουάριο του 2013 μέχρι και το Νοέμβριο του 2014

 3. η κατανομή των Gaming Halls ανά γεωγραφική περιοχή, θα γίνει με βάση την σειρά επιτυχίας των Πρακτόρων στην αξιολόγηση, γεγονός το οποίο από μόνο του περιορίζει ακόμη περαιτέρω τον αριθμό των Πρακτόρων που τελικώς θα μπορούν να εκμεταλλευτούν VLTs

 4. παρά την επιτυχία του Πράκτορα κατά την διαδικασία αξιολόγησής του από την ΟΠΑΠ Α.Ε., ο Πράκτορας μπορεί εν συνεχεία να αποκλειστεί από την διαδικασία, λόγω της μετέπειτα αξιολόγησης από την ΕΕΕΠ είτε του ιδίου του Πράκτορα είτε του «Υπεύθυνου Εκμετάλλευσης» τον οποίο αυτός θα έχει ορίσει

 5. σε περίπτωση κατά την οποία ο Πράκτορας που θα επιλεγεί δεν συμφωνεί με το κατάστημα το οποίο θα έχει ήδη προ-επιλέξει και ενοικιάσει ερήμην του και σε τιμή που η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα έχει συμφωνήσει (ενώ με βάση το αρθρ. 4 παρ.3 της Σύμβασης «…το Κατάστημα του Πράκτορα δεν αποτελεί επαγγελματική στέγη της ΟΠΑΠ αλλά του Πράκτορα….»), ο Πράκτορας αποκλείεται από την διαδικασία

 6. σε περίπτωση κατά την οποία ο Πράκτορας που θα επιλεγεί δεν υπογράψει τη νέα σύμβαση για τα VLTs στη μορφή ακριβώς που θα του προταθεί από την ΟΠΑΠ Α.Ε., ο Πράκτορας αποκλείεται από την διαδικασία

 7. οι Πράκτορες υποχρεούνται να ακολουθήσουν τις υποδείξεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. σχετικά με τη νομική μορφή που θα έχει η ένωση προσώπων που θα συστήσουν για την κοινή εκμετάλλευση ενός Gaming Hall

 8. οι Πράκτορες θα πρέπει να έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, δεν θα πρέπει να έχουν παραβεί τις συμβατικές υποχρεώσεις τους προς την ΟΠΑΠ Α.Ε., κατά την διάρκεια τουλάχιστον των τελευταίων 12 μηνών, δεν θα πρέπει να είναι υπερήμεροι και να έχουν πλήρως εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους και να είναι αδιάλειπτα συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς την ΟΠΑΠ Α.Ε., τους τελευταίους τουλάχιστον 3 μήνες

 9. οι Πράκτορες θα πρέπει να δώσουν άδεια στην ΟΠΑΠ Α.Ε. να έχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα που τηρούνται από την ανώνυμη εταιρεία «Τειρεσίας ΑΕ»

 10. πέραν του ποσού των 90.000€ της αρχικής επένδυσης, οι Πράκτορες θα πρέπει να προβούν στην έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού 10.000€, ισχύουσα τουλάχιστον για ένα έτος, ενώ η οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της εγγύησης ποσού €600 η οποία έχει καταβληθεί από έκαστο των Πρακτόρων με την υπογραφή της Σύμβασης και η οποία καλύπτει το σύνολο των υποχρεώσεων του Πράκτορα από αυτή, δύναται να επιτευχθεί ΜΟΝΟ με τη σύμφωνη γνώμη της ΠΟΕΠΠΠ και για το σύνολο των Πρακτόρων!

 

 • ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ):

 1. θα ακολουθήσει σε συνέχεια της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων για τα Gaming Halls, δυνάμει της παρούσας Πρόσκλησης ή άλλων παρόμοιων προσκλήσεων που θα έχουν εκδοθεί από την ΟΠΑΠ Α.Ε. για το σκοπό αυτό στην Ελλάδα.

 2. έκδοση σε δύο σειρές, ποσού 5.000.000€ η κάθε μια

 3. οι Πράκτορες δεν θα πρέπει να έχουν παραβεί τις συμβατικές υποχρεώσεις τους προς την ΟΠΑΠ Α.Ε., κατά την διάρκεια τουλάχιστον των τελευταίων 12 μηνών, δεν θα πρέπει να είναι υπερήμεροι και να έχουν πλήρως εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους και να είναι αδιάλειπτα συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, τους τελευταίους τουλάχιστον 3 μήνες

 4. η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα έχει δικαίωμα να μην το εκδώσει εάν δεν επιτευχθεί το ελάχιστο όριο εγγραφών ανά σειρά, ήτοι το συνολικό ποσό των 5.000.000€

 5. δεν δηλώνεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. που θα επενδύσει τα χρήματα τα οποία θα επενδύσουν οι Πράκτορες

 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., ευθέως στη σελίδα 2 της Πρόσκλησης αναφέρει: «Σε περίπτωση που σε συνέχεια των εν λόγω προσκλήσεων δεν εκδηλωθεί επαρκές ενδιαφέρον από επιλέξιμους υποψηφίους, ενεργούς πράκτορες της ΟΠΑΠ ΑΕ, τα εναπομείναντα προς διάθεση Πρακτορεία VLTs δύναται να τα διαθέσει η ΟΠΑΠ ΑΕ σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (πράκτορα ή μη) που δεν έχει ήδη επιλεγεί από την ΟΠΑΠ ΑΕ για τη λειτουργία Gaming Hall στην ελληνική επικράτεια δυνάμει της παρούσας ή οποιασδήποτε άλλης πρόσκλησης».

 

Η συγκεκριμένη διάταξη της Πρόσκλησης σε συνδυασμό με την εισαγωγή του νέου, άτοπου και παράνομου ορισμού «Πρακτορείο VLT», ως εναλλακτικός ορισμός του Gaming Hall, αποσκοπεί, εκτός από τον αποκλεισμό του μεγαλύτερου μέρους των υφισταμένων Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε., και στην μονομερή εκ μέρους της δυνατότητα δημιουργίας νέου.

 

Η μεθόδευση αυτή αντίκειται όχι μόνο στο γράμμα και στο πνεύμα του νόμου αλλά αντιβαίνει ευθέως και παραβιάζει και τους όρους διατήρησης του μονοπωλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε.

                                                                                

Με άλλες λέξεις, η συμπεριφορά της ΟΠΑΠ Α.Ε. στερεί από εμάς τους Πράκτορες την άσκηση των εκ του νόμου και της Σύμβασης δικαιωμάτων μας σε σχέση με την ανάπτυξη μιας νέας οικονομικής δραστηριότητας.

 

Με την από 27.11.2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επιχειρείται ουσιαστικά η μονομερής μεταβολή των όρων των ατομικών συμβάσεων, που έχει συνάψει η ΟΠΑΠ Α.Ε. με το σύνολο των ενεργών Πρακτόρων της, σε βάρος των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων μας.

 

Πιο συγκεκριμένα, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής, οι δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ρήτρες, λόγοι καταγγελίας των σχετικών συμβάσεων που πρόκειται να υπογραφούν, που προβλέπονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τους όρους της Σύμβασης που προβλέπουν την υποχρέωση της ΟΠΑΠ Α.Ε. να διαθέτει κατ’ αποκλειστικότητα μέσω του υφιστάμενου δικτύου των Πρακτόρων της κάθε νέο τυχερό παιχνίδι, για το οποίο της έχει χορηγηθεί το αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης, διαχείρισης και διεξαγωγής. Και αυτό δε, διότι, παρά το γεγονός ότι φαινομενικά και κατά δήλωση η Πρόσκληση αυτή απευθύνεται σε όλους τους εν ενεργεία Πράκτορες, τα κριτήρια και οι εν γένει όροι της καθιστούν αδύνατη τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής του μεγαλύτερου μέρους των Πρακτόρων.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΕΠΠΠ 21/1/2015

Εκτύπωση

          Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ  ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

Web site: www.poeppp.org e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

  

                                                                                  Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2015

AΠ-20150121-000067

                             AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ-ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΕΠΠΠ

 

          Συνάδελφοι,

       Η  ΠΟΕΠΠΠ  έλαβε  επιστολή με  ημερομηνία  12/1/2015 από την   ΟΠΑΠ   ΑΕ  που  υπογράφει  ο  Πρόεδρος  & Διευθύνων  Σύμβουλος  Kamil  Ziegler  με την οποία   μας  ενημερώνει  ότι  για  το  έτος   2015  δεν  θα υπάρξει  οικονομική  ενίσχυση, προς  την  Ομοσπονδία,  ύψους  των 150.000 ευρώ «(δηλαδή 3€ μηνιαίως για κάθε συνεργάτη πράκτορα!!!!!)  που  χορηγούσε  κάθε  χρόνο η  ΟΠΑΠ  ΑΕ. Μια χορηγία που δινόταν  στην  ΠΟΕΠΠΠ  στα  πλαίσια  της  καλής  συνεργασίας και  των  αμοιβαίων   στόχων   ΟΠΑΠ-Πρακτόρων  για  την  κάλυψη  λειτουργικών   εξόδων της. 

     Σύμφωνα  με  την  επιστολή   η  ΟΠΑΠ   ΑΕ ,   << θα   προβαίνει   σε  οικονομική   ενίσχυση της   ΠΟΕΠΠΠ  όταν  κρίνει,  κατά  την  απόλυτη  διακριτική της  ευχέρεια  ότι συντρέχουν  λόγοι ή  συνθήκες που δικαιολογούν σχετική  ενίσχυση από  την  ΟΠΑΠ   ΑΕ  προς   όφελος  τελικά  των  πρακτόρων  μας. Για   το   2015 ειδικότερα  δεν  διαβλέπουμε  λόγους  ούτε  μας  έχετε  γνωρίσει  σχετικές  περιστάσεις - συνθήκες  που  να χρήζουν οικονομικής  ενίσχυσης  από  την  ΟΠΑΠ   ΑΕ.>>

     Πρέπει  να  αναφέρουμε , ότι  αυτή  η  ενίσχυση, η οποία  υπήρχε  κάθε  χρόνο  προς  τους  πράκτορες ,  από  συστάσεως  της  Ομοσπονδίας, δόθηκε το  2014  από την  ίδια  διοίκηση  του  κ.  Ziegler,   ενώ  υπήρξε  και  σχετικό  αίτημα    από την  ΠΟΕΠΠΠ, πρόσφατα.

    Επί  της  ουσίας, από την  απάντηση  του κ. Ziegler  διαφαίνεται   το  σκληρό  πρόσωπο  της  νέας   διοίκησης  της   εταιρίας,  με το  εγώ κρίνω  και  αποφασίζω, μια   πρακτική  που  δεν  μας  είναι  άγνωστη   τον  τελευταίο  καιρό,  ακόμα  και  σε  θέματα  συνεργασίας  με  τους  πράκτορες,  πόσο  μάλλον  τώρα που πρόκειται  για  θέμα  οικονομικής  παροχής. Επίσης είναι ολοφάνερη  η  προσπάθεια του κ.  Ziegler  να  διαχωρίσει  τα  συμφέροντα,  και  το  όφελος  των  πρακτόρων  από  την  ΠΟΕΠΠΠ και να πετύχει τη διάσπαση του κλάδου,  πράγμα  που   κάνει συστηματικά και  επανειλημμένα  το  τελευταίο   διάστημα. Κατά  τον  Πρόεδρο  της  ΟΠΑΠ  ΑΕ,   η  λειτουργία και  κατ΄ επέκταση  η ύπαρξη  της  ΠΟΕΠΠΠ, του  ανώτερου  συνδικαλιστικού  οργάνου  των  πρακτόρων , η νόμιμα  και  δημοκρατικά  εκλεγμένη   και  μάλιστα  πρόσφατα , δεν  είναι  προς   όφελος   των  πρακτόρων!!!!!.    Νέες  αντιλήψεις  και  πρακτικές  από  την  νέα  ηγεσία   της  ΟΠΑΠ  ΑΕ,  που  πρέπει  όλοι  οι  πράκτορες  να  τις λάβουν  υπ’ όψιν  τους , σε  συνδυασμό και  με  προηγούμενα  γεγονότα.  Και  όλα   αυτά  προφανώς, γιατί  η  σημερινή  διοίκηση  της  ΠΟΕΠΠΠ δεν υποκύπτει στις  μονομερείς  αποφάσεις  και  τα  ‘’θέλω’’ της  ΟΠΑΠ ΑΕ. Δεν  είναι  «καλά  παιδιά» δηλαδή. Μόνο  που  το  εκάστοτε   Δ.Σ.  της  ΠΟΕΠΠΠ εκλέγεται  από  τους  πράκτορες  και  δεν  διορίζεται  από  την  ΟΠΑΠ  ΑΕ για  να  πηγαίνει  με  τα νερά  της. Και  θα  είναι  οι  πράκτορες  αυτοί  που θα  το  κρίνουν για  ό,τι  κάνει. Θετικό  η αρνητικό

Όσο  για  οικονομική  ενίσχυση προς  πράκτορες  και  πότε συντρέχουν  λόγοι ή συνθήκες,   γενικά,  ας  μην   κάνει  λόγο  ο ΟΠΑΠ, τουλάχιστον  σ’ εμάς  που  γνωρίζουμε. Όταν   ζητήθηκε  για   συναδέλφους,  με  σοβαρά  ιατρικά  προβλήματα ή δύσκολες  εγχειρήσεις, οικονομική   βοήθεια,  η  ευαισθησίας της  διοίκησης  της  ΟΠΑΠ  ΑΕ  προς  συνεργάτες πράκτορες  ήταν  μηδενική. Η  άρνηση  ήταν  απόλυτη.     

           Συνάδελφοι 

Εδώ μερικούς  μήνες  βιώνουμε  το  πραγματικό  πρόσωπο  του  ιδιώτη  ΟΠΑΠ. Το  έχουμε  δει  σε  αρκετές  περιπτώσεις. Από  τα  λαχεία  και  τα  Σκρατς  μέχρι  το Ιντερνέτ  και  τα φρουτάκια. Δεν  μας  ξενίζει  λοιπόν  η  αντιμετώπιση του  και  στο  θέμα  της  οικονομικής   ενίσχυσης. Αλήθεια  είναι, ότι  η  οικονομική  αυτή  ενίσχυση  ήταν  σημαντική  για  την  λειτουργία  της  ΠΟΕΠΠΠ. Ειδικά  τους   τελευταίους  μήνες,  που  λόγω  των  εντάσεων  μας  με  τον  ΟΠΑΠ  έχουμε   αυξημένα   έξοδα (συχνότερα  Δ.Σ. και  συνελεύσεις , πληρωμές  οικονομικών  και  νομικών  σύμβουλων, δικαστικά  έξοδα  και  αγωγές). Περισσότερο  όμως  σημαντική,  από οποιαδήποτε  οικονομική  ενίσχυση,  είναι  η προάσπιση   των  συμφερόντων  των  πρακτόρων, χωρίς  εξαρτήσεις, και  δεσμεύσεις   από  οποιονδήποτε. Όλα  λοιπόν  έχουν  ένα  κόστος. Και  η  προσπάθεια  της   ΟΠΑΠ  ΑΕ  να  απαξιώσει  την  ΠΟΕΠΠΠ  έχει  σκοπό  να  αποδυναμώσει   την  αντίσταση  μας  στα   σχέδια  τους. Και  φυσικά  περιμένουμε  και  στο  μέλλον κι΄ άλλες  τέτοιες  ενέργειες  απαξίωσης  αλλά και  παράκαμψης   της   Ομοσπονδίας.

         Συνάδελφοι 

Μόνο όλοι  μαζί, μέσα  από  τα  σωματεία  και  την  ΠΟΕΠΠΠ μπορούμε  να  προστατέψουμε  τις  επιχειρήσεις  μας. Μόνο  όλοι  μαζί  συντεταγμένα και με δυνατή  συνδικαλιστική  εκπροσώπηση θα μπορούμε αντιμετωπίσουμε  τα σχέδια του ΟΠΑΠ για  συρρίκνωση  του  υπάρχοντος  δικτύου πρακτορείων και  την  δημιουργία  νέου   όπως  διατείνεται  σε  κάθε  ευκαιρία. Η οικονομική  αυτοδυναμία  του  ανώτερου  συνδικαλιστικού  μας   οργάνου είναι  αυτοσκοπός. Έτσι  τα  χρήματα  από την  οικονομική  ενίσχυση του  ΟΠΑΠ  που  δεν  θα  λαβαίνουμε   τώρα  πια,  πρέπει  να βρούμε  τρόπους  να  τα αντικαταστήσουμε   στα  ταμεία  της  Ομοσπονδίας ,για  να  μπορεί  να  λειτουργεί  και να  ενεργεί  σύμφωνα  με  τις  αποφάσεις   των  Γενικών  Συνελεύσεων προς  το  συμφέρον  των  πρακτόρων, και  όχι με  ότι  αποφασίζει  η  ΟΠΑΠ  ΑΕ για  το  δικό της  συμφέρον.

 Συνάδελφοι,

Από  τα  σωματεία,  και  τους  πράκτορες ατομικά,  ζητάμε  την βοήθεια  τους, για  να  βρούμε τρόπους  να έχουμε τα νέα  έσοδα , που αναφέραμε  παραπάνω .Έτσι  κι  αλλιώς  την  λύση  πρέπει  να την  βρούμε  εμείς  οι πράκτορες . Είμαστε  ανοικτοί σε  ιδέες και  προτάσεις . Οποιαδήποτε  πρόταση  μπορεί  να  μας  φανεί  χρήσιμη, για  το  σκοπό  αυτό. Μη  διστάσετε     επικοινωνήσετε  με  τα μέλη του  Δ.Σ.  για αυτό  τον  λόγο.  Είναι  ζήτημα  επιβίωσης  του  κλάδου.

 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ,

ΟΧΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΟΠΑΠ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΠΟΕΠΠΠ) ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΕΧΕΤΕ ΕΚΛΕΞΕΙ ΜΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ.

                                     

ΟΧΙ ΣΤΟ ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΟΧΙ ΣΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΟΥΜΕ

 

ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΕ ΓΝΩΣΤΟ  ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΟΠΑΠ ΑΕ ΟΤΙ Η ΠΟΕΠΠΠ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΗΡΧΑΝ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΑΣΠΙΖΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ.

 

 

Για το Δ.Σ της ΠΟΕΠΠΠ

                                               Ο Γενικός Γραμματέας                                               Ο Πρόεδρος

                                                                        

                                                Αναστάσιος Λυριστής                                        Κυριάκος Τοπτσίδης

 

 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕΠΠΠ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Εκτύπωση

Τσίπρας: Έγκλημα η εκχώρηση του ΟΠΑΠ και δεν είναι τετελεσμένο γεγονός

 

«Για μας το εθνικό έγκλημα της εκχώρησης του ΟΠΑΠ και μάλιστα με σκανδαλώδεις χαριστικούς όρους δεν είναι καθόλου τετελεσμένο γεγονός» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, μαζί με τον υποψήφιο βουλευτή του κόμματος Παναγιώτη Λαφαζάνη, συναντήθηκε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης.

 

Στη συνάντηση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης συμμετείχε και ο υποψήφιος βουλευτής Β΄ Πειραιά Παναγιώτης Λαφαζάνης. Εκ μέρους της Ομοσπονδίας παρέστησαν ο πρόεδρος του ΔΣ Κυριάκος Τοπτσίδης, το μέλος ΔΣ και πρόεδρος Σωματείου Αθήνας κ. Πουλημάς και ο γραμματέας Σωματείου Αθήνας κ. Λεοντίδης.

Μετά τη συνάντηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας δήλωσε: «Για μας το εθνικό έγκλημα της εκχώρησης του ΟΠΑΠ και μάλιστα με σκανδαλώδεις χαριστικούς όρους δεν είναι καθόλου τετελεσμένο γεγονός. Μια κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να πει 'ο γέγονε γέγονε'».

«Τόνισα στους εκπροσώπους της ομοσπονδίας ότι σε κάθε περίπτωση η κυβέρνησή μας, δεν θα επιτρέψει την καζινοποίηση της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισα ότι στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις, με όλα τα μέσα που διαθέτουμε, το φυσικό δίκτυο των υπαρχόντων πρακτορείων της χώρας και τις οικογενειακές επιχειρήσεις που το συναπαρτίζουν, οι οποίες είναι και ασπίδα ενάντια στα μεγάλα συμφέροντα του τζόγου και της κερδοσκοπικής επέλασης στις γειτονιές του τόπου μας» πρόσθεσε ο κ. Τσίπρας.

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/12/2014

Εκτύπωση

Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ  ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

 

ΜΑΡΝΗ 56, 104 37 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 5223580 - FAX: 210 5229289

Website: www.poeppp.orge-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

                                                                    Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου  2014

    AΠ-20141222-001608 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

 Την   Κυριακή  21  Δεκεμβρίου  2014  πραγματοποιήθηκε  έκτακτη   συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλιου της ΠΟΕΠΠΠ, και ασχολήθηκε  με  τα τελευταία   σημαντικά  γεγονότα που  απασχολούν  τους  πράκτορες ,  τόσο  στο  θέμα  της  εγκατάστασης   των 16500  VLTS  και  τις  δικαστικές  εξελίξεις , όσο  και  της   διάθεσης  λαχείων   στα  Super  Market  και  τα  ΕΛΤΑ  με  απόφαση  της  ΟΠΑΠ  ΑΕ  κατά  παράβαση  των  ατομικών  συμβάσεων. 

 Τις, αμέσως,  επόμενες   ημέρες  θα  ενημερωθούν  τα  σωματεία  για  τις  εξελίξεις,  όσο και  για  τις  ενέργειες   που  πρέπει  να  γίνουν  με  σκοπό  την  διασφάλιση  των  δικαιωμάτων  των  πρακτόρων.

    Ο Πρόεδρος και το  Διοικητικό  Συμβούλιο   της   ΠΟΕΠΠΠ  εύχεται σε όλους τους πράκτορες και τις οικογένειες τους καθώς και σε όλους τους πελάτες μας που μας στηρίζουν τόσα χρόνια ΚΑΛΑ   ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ.

 

Ο   Υπεύθυνος  Τύπου   και  Δημοσίων  Σχέσεων

ΠΕΡΑΚΗΣ     ΜΑΝΩΛΗΣ

 

 


Σελίδα 1 από 50