HomeΕνημέρωσηΟΠΑΠΚορυφαίες διεθνείς πιστοποιήσεις για το Υπεύθυνο Παιχνίδι έλαβε η ΟΠΑΠ ΑΕ

Κορυφαίες διεθνείς πιστοποιήσεις για το Υπεύθυνο Παιχνίδι έλαβε η ΟΠΑΠ ΑΕ

Πιστοποίηση “Επιπέδου 4” από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Λοταριών (World Lottery Association – WLA) για τη συνεπή εφαρμογή των αρχών του “Υπεύθυνου Παιχνιδιού” στις δραστηριότητες τους έλαβαν πρόσφατα η ΟΠΑΠ Α.Ε. και η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.

Η Πιστοποίηση “Επιπέδου 4” αποτελεί την ανώτατη διάκριση του WLA για το Υπεύθυνο Παιχνίδι. Αποδίδεται μετά από αξιολόγηση ανεξάρτητης ομάδας ειδικών, σε εταιρείες που υλοποιούν δράσεις με βάση το προγραμματικό πλαίσιο του WLA (π.χ. έρευνα, ενημέρωση εργαζομένων, υπεύθυνο marketing, δράσεις για διαδικτυακά κανάλια παιγνίων κ.ά.) και δεσμεύονται για τη συνεχή βελτίωση των ενεργειών τους. Σημειώνεται ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. και η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. είναι οι μοναδικές ελληνικές εταιρείες που έχουν λάβει την ανώτατη πιστοποίηση Υπεύθυνου Παιχνιδιού του WLA.

Επιπλέον, η ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε πρόσφατα Πιστοποιητικό Εναρμόνισης με τα Πρότυπα Υπεύθυνου Παιχνιδιού από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Λοταριών (European Lotteries – EL ). Βάσει των προτύπων που έχει θέσει η EL, η πιστοποίηση αυτή αναγνωρίζει την οικειοθελή δέσμευση του ΟΠΑΠ για τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους παίκτες, την προστασία των ανηλίκων, την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και την εκπαίδευση του κοινού, μεταξύ άλλων.

Οι νέες πιστοποιήσεις που έλαβαν οι εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ επιβεβαιώνουν τη θέση του ως οργανισμού-πρότυπο στον τομέα του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στην Ελλάδα. Όλες αυτές οι διακρίσεις έχουν τριετή ισχύ, μέχρι δηλαδή το 2021, οπότε και θα πρέπει να κατατεθούν εκ νέου τα διαπιστευτήριά των δύο εταιρειών για να διατηρηθούν.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΠΑΠ έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, η οποία περιλαμβάνει σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών. Μεταξύ άλλων, o ΟΠΑΠ υλοποιεί προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πρακτόρων και των εργαζομένων του, τοποθετεί ειδική σήμανση στα πρακτορεία και στη διαφημιστική προβολή του, διαθέτει ενημερωτικό υλικό για το Υπεύθυνο Παιχνίδι και συνεργάζεται με το ΚΕΘΕΑ – ΑΛΦΑ, μέσω της αποκλειστικής γραμμής βοήθειας 1114, για τη στήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπέρμετρης ενασχόλησης με τα παίγνια.

Σημειώνεται πως το World Lottery Association αποτελείται από εταιρείες – μέλη που δραστηριοποιούνται στον χώρο των τυχερών παιχνιδιών και εφαρμόζουν τα υψηλότερα πρότυπα εταιρικής υπευθυνότητας στο πλαίσιο των αρχών Υπεύθυνου Παιχνιδιού, εστιάζοντας κυρίως σε αξίες όπως η υπευθυνότητα, η ακεραιότητα, ο επαγγελματισμός και η καινοτομία.
Οι εταιρείες-μέλη του φορέα, όπως η ΟΠΑΠ Α.Ε. και η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., καλούνται να δεσμευτούν έμπρακτα στην τήρηση αυτών των αρχών βάσει σχετικής πιστοποίησης που λαμβάνουν σε 4 στάδια. Η αξιολόγηση της υποψηφιότητας κάθε εταιρείας για τη συγκεκριμένη πιστοποίηση πραγματοποιείται από μια ανεξάρτητη ομάδα ειδικών και η απόκτησή της δείχνει πόσο επιτυχημένα είναι στην πράξη τα προγράμματα Υπεύθυνου Παιχνιδιού που εφαρμόζονται, προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Τι, όμως, σημαίνει πρακτικά για τον ΟΠΑΠ να κατέχει την υψηλότερη πιστοποίηση παγκοσμίως από τον WLA; Οι πιστοποιήσεις που έχει λάβει ο Οργανισμός αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων που υλοποιεί για το Υπεύθυνο Παιχνίδι και κατ’ επέκταση το όφελος που προκύπτει για όλους τους κοινωνικούς εταίρους από τις δράσεις για την προστασία της χαράς του παιχνιδιού.

Παράλληλα, οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν και τυπικά τη δέσμευση του Ομίλου ΟΠΑΠ για την προστασία των καταναλωτών και τη λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου ως οργανισμοί – πρότυπο για τον τομέα των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα.

Ως γνωστόν, το Υπεύθυνο Παιχνίδι βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της στρατηγικής του ΟΠΑΠ. Η εταιρεία διαχειρίζεται υπεύθυνα κάθε πτυχή της δραστηριότητάς της και έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον που παρέχει αξιόπιστη εμπειρία σε όσους επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στο πλαίσιο της ψυχαγωγίας τους. Παράλληλα, επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον παιχνιδιού και στοιχηματισμού για όλους. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΟΠΑΠ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να στηρίζουμε διαρκώς τους πελάτες μας και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες τους με έναν υπεύθυνο και διαφανή τρόπο.

Η στρατηγική προσέγγιση του ΟΠΑΠ για το Υπεύθυνο Παιχνίδι

Το στρατηγικό πλαίσιο του ΟΠΑΠ για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, το οποίο αντανακλά αυτό που έχει σχεδιάσει η Παγκόσμια Ένωση Λοταριών (WLA), αποτελείται από δραστηριότητες που σκοπό έχουν να διασφαλίσουν την υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη του Οργανισμού. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν:

  • Έρευνα: Κατανόηση της σημασίας του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την υπέρμετρη συμμετοχή στα τυχερά παιχνίδια, μέσα από ειδικές έρευνές που υλοποιούμε.
  • Εργαζόμενοι: Διασφαλίζεται συνεχώς ότι οι εργαζόμενοί κατανοούν τη στρατηγική και τις δεσμεύσεις για το Υπεύθυνο Παιχνίδι και αναγνωρίζουν τον κεντρικό ρόλο που καλούνται να παίξουν για την προστασία των παικτών
  • Δίκτυο: Παροχή υποχρεωτικής αλλά και συνεχούς εκπαίδευσης σε όλους τους πράκτορες και συνεργάτες, η οποία καλύπτει θέματα προστασίας των ανηλίκων, στήριξης και προστασίας των παιχτών
  • Σχεδιασμός παιχνιδιών: Προσφορά ασφαλών παιχνιδιών στους παίκτες , τόσο διαδικτυακά όσο και επίγεια
  • Εκπαίδευση παικτών: Παροχή στους καταναλωτές έγκαιρων, ακριβών και επαρκών πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα, τους όρους και τις συνθήκες χρήσης τους, καθώς και τους κινδύνους και τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από την αλόγιστη συμμετοχή τους, προκειμένου να κάνουν συνειδητές επιλογές.
  • Διαδικτυακά Παιχνίδια: Στόχος μας είναι να βοηθάμε τους πελάτες μας να παίζουν υπεύθυνα και σε διαδικτυακό περιβάλλον
  • Διαφήμιση – Μάρκετινγκ: Στόχος είναι η διασφάλιση ότι η επικοινωνία μέσω διαφημίσεων και άλλων μάρκετινγκ ενεργειών είναι κατάλληλη για το κοινό και δεν ενθαρρύνει την υπέρμετρη ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια ή τη συμμετοχή ανηλίκων σε αυτά.
  • Στήριξη παικτών: Στόχος είναι η στήριξη των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της υπέρμετρης ενασχόλησης με τα παιχνίδια και παράλληλα η επένδυση στην πρόληψη, που είναι πάντα προτιμότερη της θεραπείας. Από το 2011 ο ΟΠΑΠ υποστηρίζει χωρίς διακοπή τη λειτουργία της Γραμμής Υποστήριξης 1114 του ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ, η οποία προσφέρει υποστήριξη σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβολικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια.
  • Αναφορές και Μετρήσεις: Διαρκής μέτρηση και επικοινωνία της απόδοσης, έλεγχοι στο Δίκτυο συνεργατών για την εφαρμογή των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, και επιβολή κυρώσεων εάν διαπιστωθεί ότι κάποια από τις αυτές (πχ. απαγόρευση εισόδου ανηλίκων σε καταστήματα ΟΠΑΠ) παραβιάζεται. Τα αποτελέσματα των δράσεών δημοσιεύονται κάθε χρόνο στο Integrated Annual Report του ΟΠΑΠ.
  • Δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών: Λαμβάνεται υπόψιν οι προσδοκίες των κοινωνικών εταίρων και ανταλλάσσονται καλές πρακτικές με εκπροσώπους του κλάδου διεθνώς, με στόχο τη βελτιστοποίηση των δράσεών του ΟΠΑΠ στο Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Πηγή: capital.gr

Θέλουμε το email σου, θέλεις το Newsletter μας;
Για να μην τα μαθαίνεις από αλλού, κάνε την εγγραφή σου στο newsletter μας και εμείς θα σου στέλνουμε όλα τα τελευταία νέα
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Print Friendly, PDF & Email

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης στο poeppp.org. Επίλεξε «ΟΚ» για να συνεχίσεις ή «Περισσότερα», για να μάθεις τα cookies που χρησιμοποιούμε Περισσότερα

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο