HomePress & MediaΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/10/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/10/2016

AΠ-20161025-000548                                                                 Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Την Παρασκευή 21-10-2016 συνήλθε το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. σε έκτακτη συνεδρίαση και συζήτησε  τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Στην αρχή της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον πρόεδρο της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. για τις πρόσφατες εκλογές της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. κατά τις οποίες, για πρώτη φορά, από ιδρύσεως της Ομοσπονδίας, εξελέγησαν δύο μέλη της ΠΟΕΠΠΠ που θα εκπροσωπούν τον κλάδο – ο μεν πρόεδρος της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Κ. Τοπτσίδης ως μέλος του Προεδρείου στο 13μελές, ο δε πρόεδρος της ΕΠΑΠΠ, Γ. Πουλημάς ως μέλος του Δ.Σ του 51μελούς της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Στη συνέχεια, η νομική σύμβουλος της Ομοσπονδίας ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. αναφορικά με την πορεία των ενεργειών στο θέμα του εφάπαξ, προκειμένου – σε υλοποίηση της σχετικής απόφασης του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου – να διερευνηθούν όλες οι νομικές δυνατότητες και να ασκηθούν όλα τα κατάλληλα ένδικα βοηθήματα κατά κάθε τρίτου που τυχόν ευθύνεται για την αποτυχία του προγράμματος εφάπαξ παροχών των πρακτόρων.

Ακολούθησε ενημέρωση από το προεδρείο και διαβάστηκαν επιστολές που απέστειλαν εκπρόσωποι σωματείων στην Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. με τις οποίες ζητούσαν τη σύγκλιση έκτακτης Γ.Σ., ώστε να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις σε επιμέρους θέματα που άπτονται του υπό έκδοση Κανονισμού Πρακτόρων. Δεν λήφθηκε απόφαση για έκτακτη Γ.Σ., διότι μόνον επτά σωματεία ζήτησαν τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ., ιδίως, όμως, διότι οι σχετικές επιστολές στην πλειοψηφία τους δεν ήταν έγκυρες ως αιτήματα σύγκλησης Γ.Σ. με βάση το καταστατικό.

Έπειτα, αντιπροσωπεία στελεχών της ΟΠΑΠ Α.Ε παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ. στα γραφεία της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π., στοιχεία από μελέτη της ίδιας της εταιρείας για το θέμα των αποστάσεων των πρακτορείων, στην οποία αποτυπώνονταν ανά περιοχή τα λειτουργούντα σήμερα πρακτορεία, καθώς και τα υφιστάμενα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία με βάση την ανωτέρω μελέτη της ΟΠΑΠ Α.Ε. αριθμούν περί τις 7.500 ανά την επικράτεια. Αξίζει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την εκπεφρασμένη πρόθεση της Ε.Ε.Ε.Π. τα πρακτορεία θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 100 μέτρα από τα ανωτέρω σχολεία, εξαιρουμένων των λειτουργούντων πρακτορείων, πλην των περιπτώσεων μετεγκατάστασής τους.

Με δεδομένη, λοιπόν, την κατά τα ανωτέρω πρόθεση της Ε.Ε.Ε.Π. να καθορίσει ως ελάχιστη απόσταση από τα σχολεία τα 100 μέτρα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στο άμεσο μέλλον θα ανακύψουν ανάγκες μεταφοράς των πρακτορείων σε μεγαλύτερα καταστήματα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι επαγγελματικές ανάγκες των πρακτόρων, αλλά και η συμμετοχή των παικτών, εν όψει ιδίως των σχεδιαζόμενων αλλαγών από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς την κατεύθυνση του εμπλουτισμού και αναβάθμισης των παιχνιδιών της, θα είναι ιδιαίτερα δυσχερής η μεταφορά των πρακτορείων σε άλλα σημεία, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι ήδη υπάρχει υπερσυγκέντρωση πρακτορείων σε συγκεκριμένες περιοχές.

Με βάση τα ανωτέρω, η τελική πρόταση της ΟΠΑΠ Α.Ε. για τις αποστάσεις μεταξύ των πρακτορείων, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά από διαπραγμάτευση με εκπροσώπους της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. έχει ως εξής: Οι ελάχιστες αποστάσεις καθορίζονται στα 200 μέτρα για τους οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 30.000 κατοίκων. Στους οικισμούς με πληθυσμό άνω των 30.000 κατοίκων η ελάχιστη απόσταση καθορίζεται στα 150 μέτρα, εφόσον πληρούνται μία σειρά από εμπορικά, πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια (ενδεικτικά αναφέρονται το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των προηγούμενων δύο (2) ετών της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας/Περιφέρειας, όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ), ο πληθυσμός, η πληθυσμιακή πυκνότητα κάθε γεωγραφικής περιοχής, το κατά κεφαλήν εισόδημα, ο τυχόν τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής, καθώς και σχετικά δημογραφικά στοιχεία της τελευταία διαθέσιμης απογραφής), τα οποία θα οφείλει να λαμβάνει υπόψη η ΟΠΑΠ Α.Ε., ώστε να υφίσταται εύλογη σχέση ανάμεσα στον αριθμό των Πρακτορείων σε κάθε εδαφική περιοχή προς τον πληθυσμό της περιοχής αυτής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχική πρόταση της ΟΠΑΠ Α.Ε. περί ελάχιστης απόστασης 100 μέτρων μεταξύ των πρακτορείων και μάλιστα σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις, την οποία είχε υιοθετήσει και η Ε.Ε.Ε.Π. και στα δύο σχέδια του Κανονισμού που τέθηκαν υπόψη μας για σχολιασμό, δεν επικράτησε μετά από παρέμβαση μελών της Διοίκησης της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.. Παράλληλα, όπως πολλάκις μάς είχε ενημερώσει η Ε.Ε.Ε.Π. διά υπηρεσιακών της παραγόντων, δεν ήταν δυνατόν να υιοθετηθεί αυτούσια και δίχως εξαιρέσεις η αρχική πρόταση της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. που προέβλεπε ως ελάχιστη απόσταση τα 200 μέτρα χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις με βάση τον πληθυσμό (πλην των υφιστάμενων πρακτορείων για τις θέσεις στις οποίες βρίσκονται σήμερα), διότι στην περίπτωση αυτή, δεν θα ήταν δυνατόν να τηρηθούν οι ελάχιστες αποστάσεις από τα σχολεία. Επισημαίνεται ότι η Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. υπέβαλε δύο φορές, τον Οκτώβριο του 2015 και το Μάιο του 2016, στην Ε.Ε.Ε.Π. την πρότασή της για τον καθορισμό στα 200 μέτρα της ελάχιστης απόστασης μεταξύ των πρακτορείων χωρίς καμία διάκριση ή εξαίρεση με βάση τον πληθυσμό. Ωστόσο, αυτό δεν έγινε δεκτό, από την Ε.Ε.Ε.Π. για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Επισημαίνεται ότι με τον υπό έκδοση Κανονισμό, μετά και από πιέσεις της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π., επιλύεται, μεταξύ άλλων, και το θέμα του ορισμού της έννοιας του πρακτορείου. Πιο συγκεκριμένα, κατηγοριοποιούνται περιοριστικά οι τύποι των πρακτορείων, με αποτέλεσμα να εξειδικεύεται ο γενικός και ασαφής ορισμός του πρακτορείου ως του έκαστοτε σημείου πώλησης της ΟΠΑΠ Α.Ε., που περιλαμβάνεται στο ν. 4002/2011 και είχε προκαλέσει ανησυχία στους συναδέλφους.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δ.Σ. συζητήθηκε και η ξεχωριστή πρόταση συγκεκριμένων σωματείων για τις ελάχιστες αποστάσεις, η οποία είχε τεθεί υπόψη της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. και είχε ήδη αποσταλεί και στην ΟΠΑΠ Α.Ε.. Η πρόταση αυτή προέβλεπε σε μεγάλα αστικά κέντρα και για τις ανάγκες μετεγκατάστασης των υφιστάμενων πρακτορείων, να υπάρχει κατ΄ εξαίρεση ελάχιστη απόσταση κάτω των 200 μέτρων υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Οι δε προϋποθέσεις αυτές και τα ελάχιστα μέτρα να καθορίζονται σύμφωνα με το ύψος των  Συντελεστών Εμπορικότητας των οδών-πλατειών, που ισχύουν σε κάθε μεγάλο αστικό κέντρο, με βάση τους σχετικούς πίνακες που εγκρίνονται. Η πρόταση αυτή δεν προκρίθηκε, διότι επ’ αυτής δεν ήταν εφικτή η επίτευξη συμφωνίας με την ΟΠΑΠ Α.Ε.. Τούτο, διότι η άποψη της εταιρείας, όπως εκφράστηκε και από τους παριστάμενους εκπροσώπους της αλλά και προέκυπτε μέσα από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ήταν ότι με την πρόταση αυτή δεν θα λυνόταν το πρόβλημα της αδυναμίας μεταφοράς σε περιοχές με χαμηλούς εμπορικούς συντελεστές και ταυτόχρονα μεγάλη συγκέντρωση πρακτορείων.

Μετά το πέρας της παρουσίασης της αναμορφωμένης πρότασης της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των διευκρινήσεων που δόθηκαν, τα στελέχη της εταιρίας αποχώρησαν, ώστε  να συζητηθεί η πρόταση  από τα μέλη του Δ.Σ. της  Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.. Σημειωτέον ότι ζητήθηκε από τη ΟΠΑΠ Α.Ε. να πραγματοποιήσει το ταχύτερο δυνατόν αντίστοιχη ενημέρωση και στα κατά τόπους πρωτοβάθμια σωματεία.

Στην διάρκεια της συζήτησης επί της αναμορφωμένης πρότασης της ΟΠΑΠ Α.Ε καταγράφηκαν διαφορετικές απόψεις και τελικά το Δ.Σ. κλήθηκε ν’ αποφασίσει επ’ αυτής. Στην ψηφοφορία που ακολούθησε το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του (9-5) έκανε δεκτή την εν λόγω πρόταση.

 

                                                            Για το Δ.Σ της ΠΟΕΠΠΠ

              Ο Γενικός Γραμματέας                                                    Ο Πρόεδρος

 

Αναστάσιος Λυριστής                                              Κυριάκος Τοπτσίδης

 

 

Θέλουμε το email σου, θέλεις το Newsletter μας;
Για να μην τα μαθαίνεις από αλλού, κάνε την εγγραφή σου στο newsletter μας και εμείς θα σου στέλνουμε όλα τα τελευταία νέα
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Print Friendly, PDF & Email

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης στο poeppp.org. Επίλεξε «ΟΚ» για να συνεχίσεις ή «Περισσότερα», για να μάθεις τα cookies που χρησιμοποιούμε Περισσότερα

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο