HomePress & MediaΑνακοινώσειςΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΠΑΠ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΠΑΠ

AΠ-20170306-000142                                                                                  Αθήνα, 6 Μαρτίου 2017

 

Προς ΟΠΑΠ Α.Ε.

Υπόψη: 1. Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Damian Cope

  1. Επικεφαλής Μονάδας Πωλήσεων, κ. J. Karas
  2. Δ/ντή Πωλήσεων Δικτύου, κ. Β. Γιαννακάκη

 

Αξιότιμοι κύριοι,

Με έκπληξη αλλά και λύπη διαπιστώσαμε ότι συνεχίζετε, με σταθερό και συστηματικό πλέον τρόπο, να τηρείτε μια στάση αποδόμησης των μεταξύ μας σχέσεων. Καταλαβαίνουμε ότι βρίσκεστε σε αμηχανία αντιλαμβανόμενοι ότι είστε εκτεθιμένοι λόγω της καταχρηστικής στάσης που επιδείξατε στο θέμα των συμβατικών μας σχέσεων. Φτάσατε στο σημείο να χρησιμοποιείτε τεχνάσματα περί δήθεν χορήγησης σύμφωνης γνώμης της ΠΟΕΠΠΠ για την αλλαγή των προμηθειών, προκειμένου να κάμψετε την ενότητα του δικτύου μας. Αναφερόμαστε στο κείμενο που αναρτήσατε όλως προσφάτως στο opapnet με τίτλο “Σημαντικές Διευκρινίσεις για τη νέα Σύμβαση Πρακτόρευσης και τον Κανονισμό Πρακτόρων”, όπου με παρελκυστικό τρόπο προσπαθείτε να πείσετε τους συναδέλφους μας ότι δεν ενεργείτε μονομερώς και ότι για το κείμενο των νέων συμβάσεων και τις νέες προμήθειες έχει χορηγηθεί η σύμφωνη γνώμη της ΠΟΕΠΠΠ. Το ισχυρίζεστε δε αυτό εντελώς κακόπιστα, δεδομένου ότι σάς έχει γνωστοποιηθεί προ πολλού και επίσημα η απόφαση της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης της ΠΟΕΠΠΠ της 20ης & 21ης Φεβρουαρίου, με την οποία απορρίφθηκε στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των νέων προμηθειών που αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα, το κείμενο των νέων συμβάσεων, στο οποίο είχαν ενσωματωθεί περιορισμένης μόνο εμβέλειας αλλαγές εκ των πολλών και ουσιωδών αλλαγών που σας είχαν προτείνει όλως εσπευσμένως εκπρόσωποι της ΠΟΕΠΠΠ.

Αισθανόμαστε ότι πλέον τελείτε σε πανικό, διότι δεν μπορείτε να διαχειριστείτε τα αποτελέσματα της εμφανώς συγκρουσιακής και καταχρηστικής στάσης που επιλέξατε να τηρήσετε έναντι του δικτύου μας με την από μέρους σας καταγγελία των συμβάσεων 4.800 πρακτόρων, ενέργεια η οποία μαρτυρεί περίτρανα την πρόθεσή σας να επιβάλετε μονομερώς τη βούλησή σας στις συμβατικές σας σχέσεις με τους πράκτορες.

Επισημαίνουμε ότι η διάδοση ανακριβειών που μάς θίγουν προσωπικά και σκοπό έχουν να πλήξουν την ενότητα του δικτύου μας, δεν ευνοούν στην εξομάλυνση των μεταξύ μας σχέσεων, οι οποίες αναπόφευκτα διερράγησαν μετά την από μέρους σας καταγγελία 4.800 συμβάσεων πρακτόρευσης και την ταυτόχρονη εκβιαστική εξώθηση των πρακτόρων στην υπογραφή των νέων συμβάσεων, που αποτελούν έργο αποκλειστικά δικής σας πρωτοβουλίας.

Είμαστε αναγκασμένοι να σας υπενθυμίσουμε για άλλη μία φορά τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα η υποτυπώδης συζήτησή σας με εκπροσώπους μας επί των έτοιμων νέων συμβατικών κειμένων, τους όρους των οποίων είχατε εδώ και καιρό διαμορφώσει μονομερώς χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση και διαπραγμάτευση επ’ αυτών, παρά τους περί του αντιθέτου ανακριβείς ισχυρισμούς σας περί εξάμηνης διαβούλευσης και διαπραγμάτευσης. Η πραγματικότητα, την οποία γνωρίζετε, αλλά κακόπιστα αρνείστε, είναι ότι από το Σεπτέμβριο του 2016 μέχρι και τα μέσα Ιανουαρίου του 2017, απλώς μας αναλύατε τα επιχειρηματικά σας σχέδια χωρίς να έχει υπάρξει καμία ουσιαστική από μέρους σας ενημέρωση και άρα συζήτηση αναφορικά με την επιδιωκόμενη από την εταιρεία σας εκτεταμένη συρρίκνωση των δικαιωμάτων και ταυτόχρονη αύξηση των υποχρεώσεων των πρακτόρων. Μόλις στα μέσα Ιανουαρίου και όλως αιφνιδίως εκδηλώσατε τις συγκεκριμένες και σαφείς προθέσεις σας για εκτεταμένη αλλαγή του συμβατικού πλαισίου συνεργασίας με το δίκτυό μας. Ειδικότερα, μόλις στις 17 Ιανουαρίου 2017 θέσατε για πρώτη φορά υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και μόνο μετά από επίμονα αιτήματά μας, τα μονομερώς καταρτισθέντα από την εταιρεία σας νέα συμβατικά κείμενα.

Στα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια που μας θέσατε όλως αιφνιδιαστικά για τόσο σημαντικά θέματα για τον κλάδο μας καταφέραμε να τηρήσουμε τις καταστατικές μας διαδικασίες, τις οποίες αναγκαστήκατε κι εσείς να σεβαστείτε, γι’ αυτό και δεν προβήκατε σε καμία μονομερή ενέργεια πριν τη γνωστοποίηση της απορριπτικής απόφασης της Γενικής μας Συνέλευσης επί των προτεινόμενων από μέρους σας νέων συμβάσεων. Παράλληλα, συζητήσαμε μαζί σας καλόπιστα καταβάλλοντας κοπιώδεις προσπάθειες να σάς πείσουμε ακόμη και για τα αυτονόητα από νομική άποψη σε επίπεδο συμβατικών κειμένων, όπως για παράδειγμα η απαλοιφή απολύτως καταχρηστικών και άρα παράνομων όρων, οι οποίοι περιλαμβάνονταν στα μονομερώς από την εταιρεία σας συνταχθέντα συμβατικά κείμενα που μάς αποστείλατε στις 17 Ιανουαρίου, για να υποβάλουμε τις παρατηρήσεις μας. Τους καταχρηστικούς αυτούς όρους δεν καταφέραμε να σάς πείσουμε να τους απαλείψετε στο σύνολό τους, ωστόσο μαρτυρούν ξεκάθαρα τις προθέσεις σας ως καταφανώς ισχυρότερου συμβαλλόμενου μέρους για καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης που μάς συνδέει ως κλάδο με την εταιρεία σας.

Παρακαλούμε να μην συνεχίσετε να παραπλανείτε τον κλάδο μας ότι δήθεν η ΠΟΕΠΠΠ χορήγησε τη σύμφωνη γνώμη της ως προς τα προτεινόμενα από μέρους σας νέα συμβατικά κείμενα και νέες προμήθειες, ακριβώς διότι αυτή ουδέποτε χορηγήθηκε ούτε από το Διοικητικό Συμβούλιο ούτε από τη Γενική Συνέλευση της ΠΟΕΠΠΠ. Αντίθετα, καταρχάς το Διοικητικό Συμβούλιο ρητά επιφυλλασσόταν διαρκώς υπέρ της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, όπως απερίφραστα προκύπτει και από τη σχετική απόφασή του κατά τη συνεδρίαση της 14ης Φεβρουαρίου 2017, οπότε και αποφασίστηκε η υποβολή της προτεινόμενης από την ΟΠΑΠ σύμβασης προς έγκριση από την έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία είχε ήδη προ ημερών συγκληθεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περαιτέρω, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και πολλάκις σάς έχουμε επισημάνει, η ΠΟΕΠΠΠ διά της αρμόδιας Γενικής της Συνέλευσης η οποία συγκλήθηκε εκτάκτως στις 20 & 21 Φεβρουαρίου, απέρριψε τα προτεινόμενα από την εταιρεία σας νέα συμβατικά κείμενα, συμπεριλαμβανομένων των νέων προμηθειών.

Είναι γεγονός ότι μάς προτείνατε, υπό την απειλή ότι θα προχωρήσετε σε μονομερείς ενέργειες, να υπογράψουμε μνημόνιο και να δεσμεύσουμε τους συναδέλφους μας χωρίς καν να έχει ενημερωθεί πλήρως το σώμα των αντιπροσώπων της Γενικής μας Συνέλευσης και μάλιστα για τα τόσο σημαντικά θέματα που άπτονται των συμβατικών σχέσεων με την ΟΠΑΠ και χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση και πραγματική επί ίσοις όροις διαπραγμάτευση στην κατάρτιση των όρων των συμβατικών κειμένων.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ούτε μνημόνιο υπογράψαμε με την εταιρεία σας ούτε καμία άλλη συμφωνία, παρότι πολύ θα το επιθυμούσατε, γι’ αυτό τώρα λειτουργείτε σπασμωδικά και αμήχανα, ακριβώς διότι, όπως επίσης πολύ καλά γνωρίζετε, για τα θέματα της σύμβασης και των προμηθειών δεν είμαστε νομιμοποιημένοι να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε συμφωνία χωρίς προηγούμενη απόφαση της αρμόδιας Γενικής μας Συνέλευσης. Εξάλλου, γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο αναμείνατε την απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης, ελπίζοντας σε θετική της απόφαση, μήπως και αποφύγετε τις καταχρηστικές καταγγελίες των συμβάσεων του συνόλου των πρακτόρων. Πρόκειται, ωστόσο, για επιθετικές νομικές ενέργειες τις οποίες είχατε προσχεδιάσει, ακριβώς γιατί δεν πιστεύατε ούτε ότι είχε χορηγηθεί ούτε ότι θα χορηγείτο η σύμφωνη γνώμη της ΠΟΕΠΠΠ και τις οποίες δυστυχώς υλοποιήσατε, με όλες τις νομικές συνέπειες που αυτή η πρακτική επισύρει. Στην άκαμπτη αυτή στάση σας δεν μπορούμε παρά να αντιδράσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο, δικαστικό και εξώδικο. Και αυτό θα πράξουμε, ως οφείλουμε.

Επί τη βάσει των ανωτέρω, σάς προσκαλούμε να αναρτήσετε στο opapnet το έγγραφο της υποτιθέμενης συμφωνίας που ισχυρίζεστε ότι υπάρχει μεταξύ της ΠΟΕΠΠΠ και της ΟΠΑΠ για το προτεινόμενο από την εταιρεία σας νέο κείμενο σύμβασης-προμηθειών. Επειδή, όμως, τέτοιο έγγραφο με τις υπογραφές μας δεν θα βρείτε, σάς καλούμε σε ένδειξη της δέουσας σοβαρότητας που επιβάλλεται απο τις περιστάσεις, επιφυλλασσόμενοι κάθε νομίμου δικαιώματός μας, να απέχετε από οποιαδήποτε παρόμοια δήλωση ή ισχυρισμό στο μέλλον.

Παρακαλούμε για λόγους δεοντολογικούς αλλά και λόγους που ανάγονται στην καλή πίστη να αναρτήσετε την επιστολή μας αυτή στο opapnet.

Για το Δ.Σ της ΠΟΕΠΠΠ

 

Ο Γενικός Γραμματέας                                                  Ο Πρόεδρος

 

Αναστάσιος Λυριστής                                               Κυριάκος Τοπτσίδης

 

 

 

Θέλουμε το email σου, θέλεις το Newsletter μας;
Για να μην τα μαθαίνεις από αλλού, κάνε την εγγραφή σου στο newsletter μας και εμείς θα σου στέλνουμε όλα τα τελευταία νέα
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Print Friendly, PDF & Email

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης στο poeppp.org. Επίλεξε «ΟΚ» για να συνεχίσεις ή «Περισσότερα», για να μάθεις τα cookies που χρησιμοποιούμε Περισσότερα

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο