HomePress & MediaΑνακοινώσειςΕπιστολή Προέδρου

Επιστολή Προέδρου

Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ  ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ
ΜΑΡΝΗ 56, 104 37 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 5223580 – FAX: 210 5229289

Αθήνα 18 Οκτωβρίου 2009

ΤΟΠΤΣΙΔΗΣ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΕΠΠΠ κ. ΝΤΟΜΑΛΗ
   

Κύριε Ντόμαλη,
απαντώ στη δημόσια καταγγελία που καταθέσατε προσωπικά εναντίον μου, γιατί
υπερασπίστηκα τα συμφέροντα του κλάδου που προεδρεύω και -κατά τους
ισχυρισμούς σας- γιατί δεν εξυπηρέτησα προεκλογικά συγκεκριμένο υποψήφιο
βουλευτή πολιτικού χώρου, τον οποίο εσείς, λέτε, ότι στηρίζετε. 

Κύριε Ντόμαλη,
πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσετε την καταγγελία σας. Με κατηγορείτε γιατί
υπερασπίστηκα τον κλάδο ή γιατί δεν υπερασπίστηκα τον πολιτικό; Και σε
περίπτωση που αυτά τα δυο δεν ήταν συμβατά, για σας -κατά τις αρχές σας-
ποιο είχε προτεραιότητα; 

Κύριε Ντόμαλη,
απλά σας υπενθυμίζω το Καταστατικό της Ομοσπονδίας, που εσείς ως μέλος του
Δ.Σ. κι εγώ ως Πρόεδρος σας, καλούμαστε αμφότεροι να έχουμε πάντοτε κατά
νου, σε κάθε λόγο ή έργο μας.

Άρθρο 2ο – Σκοποί: «Η Ομοσπονδία έχει σαν σκοπό να συντονίζει τους αγώνες
των επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης ΟΠΑΠ για την προαγωγή,
διεκδίκηση, επίλυση και διασφάλιση των οικονομικών, επαγγελματικών,
συνδικαλιστικών, κοινωνικών, πολιτιστικών κι ασφαλιστικών τους συμφερόντων».
Λέει πουθενά τίποτε για «πολιτικά» συμφέροντα;

Αντίθετα στο Άρθρο 4 -Ανεξαρτησία αποφάσεων- ορίζει: «Η Ομοσπονδία και τα
Σωματεία-Ενώσεις μέλη της, αποφασίζουν μέσα στα όρια του Καταστατικού και
των νόμων του Κράτους, σε απόλυτη ανεξαρτησία από τις Κυβερνήσεις, τα
Πολιτικά Κόμματα ή άλλες επιρροές».

Και αμέσως μετά το Άρθρο 7 -Απαγόρευση Πολιτικών Σκοπών- γίνεται ακραία
απαγορευτικό: «Απαγορεύεται η με οποιανδήποτε μορφή εξάρτηση της Ομοσπονδίας
από κάποιο πολιτικό κόμμα και η ανάμειξη της σε ενέργειες που επιδιώκουν
άμεσα ή έμμεσα πολιτικούς σκοπούς».

Με εγκαλείτε για την παρέμβαση μου στους ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ αρμοδίους του πολιτικού
κόμματος που σήμερα ανέλαβε την Κυβέρνηση της χώρας; Τους επικεφαλής του
Οικονομικού Τομέα που ελέγχει πλέον την ΟΠΑΠ και όχι του τομέα Αθλητισμού,
για τον οποίον η εκ των υστέρων διάλυση ακόμη και του αντίστοιχου
Υπουργείου, δικαίωσε πλήρως την ενέργεια μου; Επιμένετε ακόμη;

Η διαφορά μας είναι ότι η δική μου παρέμβαση ήταν στο πνεύμα και τα άρθρα
του Καταστατικού μας. Άρθρο 3 -Μέσα επίτευξης των σκοπών- Παράγραφοι 3 και
4: «Οι σκοποί του άρθρου 2 επιδιώκονται, επιτυγχάνονται και
πραγματοποιούνται με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο, ιδιαίτερα δε με τα
παρακάτω, Παρ. (3): Με την εντατική παρακολούθηση και έλεγχο των μέτρων και
των αποφάσεων που λαμβάνει το Κράτος και αφορούν τους επαγγελματίες
πράκτορες. (4) Με την εισήγηση μέτρων προς την Κυβέρνηση και τις λοιπές
διοικητικές αρχές για τη βελτίωση της επαγγελματικής κατάστασης των μελών
του κλάδου ή για πρόληψη ή καταστολή επιβλαβών συνεπειών από τα προβλήματα
που αναφύονται κάθε τόσο και για την άμεση αντιμετώπιση και επίλυση τους».

Κύριε Ντόμαλη,
Εγώ έπραξα σύμφωνα με το Καταστατικό μας. Εσείς το αγνοήσατε ή το
καταστρατηγήσατε κατά συρροή; Μόνο μέσα σε δυο εβδομάδες έχετε παρασυρθεί σε
παράβαση κάθε άρθρου του! Και ξεκινώ: Άρθρο 6: «Η Ομοσπονδία βασιζόμενη στις
αρχές της Δημοκρατίας και του ισχύοντος Συντάγματος διασφαλίζει την πλήρη
οικονομική και διοικητική της αυτονομία, αξιώνει δε από τα μέλη της την
εφαρμογή του Καταστατικού της καθώς και των αποφάσεων και εντολών της χωρίς
παρεκκλίσεις». Το τηρήσατε;

Άρθρο 12 – Υποχρεώσεις μελών: «Τα μέλη  της Ομοσπονδίας είναι υποχρεωμένα:
(1) Να συμμορφώνονται απόλυτα με τις καταστατικές διατάξεις και τις οδηγίες
της Ομοσπονδίας για θέματα που αφορούν τον κλάδο και ιδιαίτερα τον τρόπο
αντιμετώπισης και επίλυσης τους. (3) Να εκτελούν τις αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης και της Διοίκησης της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 37  -Ευθύνες Μελών Δ.Σ.: «Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ομοσπονδίας που πηγάζουν από το Καταστατικό
και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης».

Τα γνωρίζατε όλα αυτά κ. Ντόμαλη;

Η Γ.Σ. της ΠΟΕΠΠΠ την 26 Μαΐου 2008 ενέκρινε με 97% την εισήγηση για το
κείμενο της σύμβασης που πλέον θα διέπει τις σχέσεις της ΟΠΑΠ με το Δίκτυο
των πρακτορείων μας, προτείνοντας κάποιες επιπλέον διευκρινήσεις. Σωστά;

Η Γ.Σ. της ΠΟΕΠΠΠ την 9 Φεβρουαρίου 2009 ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ τις διατυπώσεις με
τις οποίες η ΟΠΑΠ ενσωμάτωσε στη Σύμβαση μας τις προαναφερθείσες προτάσεις.
Είναι αλήθεια;

Η Γ.Σ. της ΠΟΕΠΠΠ την 29 Ιουνίου 2009 ενέκρινε, με μόνο μια ψήφο «κατά», την
ενσωμάτωση της ειδικής πρόβλεψης για το ΞΥΣΤΟ στο τελικό κείμενο, δίνοντας
μας σαφή εντολή για την υλοποίηση της υπογραφής των συμβάσεων. Διαπιστώνετε
τίποτε ανακριβές στα γεγονότα ως τώρα;

Με ευθύνη ολόκληρου του Δ.Σ. αντιμετωπίζοντας αιφνιδιαστικά τον Ιούλιο τον
καταστροφικό νόμο για τη φορολόγηση των κερδών των παιχνιδιών ΟΠΑΠ,
επιλέξαμε ως επιπλέον μέσον πίεσης προς την ΟΠΑΠ και την Πολιτεία, την
αναστολή της υπογραφής των συμβάσεων. «Οι συμβάσεις θα περιμένουν τη σειρά
τους. Προς το παρόν μας καίει η φορολόγηση των κερδών» είχαμε πει. Αυτό δεν
γράφετε αυτολεξεί κι εσείς στα όσα καταγγέλλετε σε βάρος μου;

Μετά τις κινητοποιήσεις μας και τις πιέσεις μας, την 21η Αυγούστου που
προέβλεπε το Προεδρικό Διάταγμα, ο νόμος δεν εφαρμόστηκε. Ούτε και την 21η
Σεπτεμβρίου που έληγε η παράταση του. Το ΠΑΣΟΚ μάλιστα που ενημερώθηκε από
μένα προσωπικά, έβγαλε γραπτή ανακοίνωση πως αν κέρδιζε τις εκλογές θα
ξανασυζητούσε τον νόμο, με ρητή δέσμευση εξασφάλισης των συμφερόντων ΟΠΑΠ
και πρακτόρων. Ακριβές;

Με τις εξελίξεις αυτές και τη διαπίστωση της μη εφαρμογής του νόμου την
καταλυτική ημερομηνία της 21 Σεπτεμβρίου 2009, το Δ.Σ. της ΠΟΕΠΠΠ συνεδρίασε
την πρώτη εργάσιμη Δευτέρα, όπως είθισται, μετά την ημερομηνία συμβάντος του
γεγονότος που προκάλεσε τη σύγκληση του Δ.Σ., δηλαδή τη Δευτέρα 28η
Σεπτεμβρίου, και με μόνη ψήφο «κατά», τη δική σας προσωπικά, έκρινε και
αποφάσισε ότι η φορολόγηση των κερδών δεν αποτελούσε πλέον ορατό κίνδυνο και
συνεπώς ήμασταν υποχρεωμένοι να εκτελέσουμε τη ρητή εντολή της Γ.Σ. για
άμεση υπογραφή των συμβάσεων, μη καθυστερώντας άλλο τη διαδικασία. Λέω
τίποτε αναληθές, ως εδώ,  κ. Ντόμαλη;

Εσείς επιχειρηματολογήσατε ότι δε έπρεπε να υπογράψουμε τις συμβάσεις.
Αναλύσατε επί μακρόν τη θέση σας, εκτεθήκατε σε ψηφοφορία και μειοψηφήσατε
οικτρά. Πήρατε μόνο τη δική σας ψήφο!

Σας ερωτώ τώρα κι εγώ με τη σειρά μου, ως Πρόεδρό σας:
–   Οφείλατε, μετά τη σε βάρος σας ψηφοφορία, να εκτελέσετε τις εντολές της
πλειοψηφίας, όπως προβλέπουν τα άρθρα του Καταστατικού που σας προανέφερα;
–    Οφείλατε να συνδράμετε στην εκτέλεση της ρητής εντολής της Γ.Σ. της 29
Ιουνίου 2009 για την υπογραφή των συμβάσεων;
–   Κατακρίνατε την υπογραφή των συμβάσεων που γνωρίζατε ότι αποφάσισε το
Δ.Σ. και η Γ.Σ. της ΠΟΕΠΠΠ, σωρηδόν με δημοσιεύματα σε ηλεκτρονικό και
έντυπο Τύπο προκαλώντας σύγχυση στους πράκτορες οι οποίοι, αναγνωρίζοντας
την ιδιότητα σας ως μέλος του Δ.Σ. της ΠΟΕΠΠΠ, αδυνατούσαν να κατανοήσουν αν
οι θέσεις σας αποτελούσαν τις πραγματικές θέσεις της Ομοσπονδίας. Ήταν
προσχεδιασμένο ή εκ παραδρομής;
–   Κατακρίνετε τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. της ΠΟΕΠΠΠ σε σωρεία
δημοσιευμάτων επιδιώκοντας τη μη υλοποίηση τους. Κατακρίνετε άραγε και την
αθρόα προσέλευση της συντριπτικότατης πλειοψηφίας των πρακτόρων που βλέπουν
το συμφέρον τους και υπογράφουν τις συμβάσεις τους; Ούτε αυτοί δεν ξέρουν τι
κάνουν; Εσείς είστε εξυπνότερος όλων;
–   Τέλος, αληθεύει, πως ζητάτε δικαστικώς να υποχρεωθεί η ΟΠΑΠ να
διαπραγματευτεί μαζί σας «ειδική» για την περίπτωση σας Σύμβαση;

Κύριε Ντόμαλη,
αυτό το ΠΑΣΟΚ που ανάδειξε η λαϊκή εντολή στην εξουσία μόλις χθες και που
προσωπικά λέτε ότι αγωνιστήκατε για τη νίκη του, πιστεύετε πραγματικά πως θα
συνδράμει σε διεκδικούντες προνόμια έναντι των υπολοίπων; Σ’ αυτό
αποσκοπείτε; Και αποκαλείτε τον εαυτό σας «συνδικαλιστή»; Ή μήπως η αλήθεια
βρίσκεται αλλού και πρέπει να το πληροφορηθούν όλοι οι συνάδελφοι; 

Η σύμβαση σας ενδιαφέρει ή η καρέκλα; Ψηφίσατε προσωπικά εσείς ποτέ ενάντια
στη Σύμβαση, σε κάποια Γενική Συνέλευση; Αρθρώσατε ποτέ κάποιον λόγο ενάντια
σε οποιοδήποτε άρθρο; Όχι. Από πότε λοιπόν άρχισε ο προσωπικός σας πόλεμος;
Από ποια ημερομηνία; Θυμάστε; Μήπως ακριβώς από την ημέρα που πήρατε
ξεκάθαρη άρνηση στην πρόταση σας, ότι τώρα που έρχεται (ήρθε) το ΠΑΣΟΚ
πρέπει οι οπαδοί αυτού του κόμματος να αλληλοϋποστηριχτούμε και γι’ αυτό να
αλλάξει η συγκρότηση του Δ.Σ. κι εσείς να ανακηρυχτείτε, από απλό μέλος,
Αντιπρόεδρος; Είναι ή δεν είναι ή ίδια ημερομηνία; Το αποκαλύπτω για να
νοιώσετε κι εσείς τώρα, πως νοιώθουν όλοι οι άλλοι, όταν στον πόλεμο σας
φτάσατε να αποκαλύπτετε προσωπικά μηνύματα τέως συνεργατών σας, με
αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των σχεδίων σας.

Και μη εμπλέκετε την κ. Σακοράφα στα παιχνίδια σας. Η κ. Σακοράφα
ενημερώθηκε ότι δήθεν ΟΛΟΚΛΗΡΗ η ΠΟΕΠΠΠ ήταν αντίθετη στην υπογραφή των
συμβάσεων, την ώρα ακριβώς που η πραγματική ΠΟΕΠΠΠ ενημέρωνε διαφορετικά, τα
αρμόδια όργανα του πολιτικού αυτού κόμματος. Στην κ. Σακοράφα ποιοι
παρουσιάστηκαν ως «εκπρόσωποι» των πρακτόρων και της Ομοσπονδίας; Ποιοι την
παγίδεψαν; Γι’ αυτό και βγάλατε την επιστολή σας εναντίον μου; Εκτεθήκατε σε
πρόσωπα που εμπλέξατε και προσπαθείτε να ρίξετε τώρα τις ευθύνες στις πλάτες
άλλων; Πως δήθεν ακόμη όλοι πράκτορες εναντιώνονται στη Σύμβαση αλλά η
Ομοσπονδία τους πρόδωσε; Γιατί; Πιστεύετε πως στο μεταξύ η κ. Σακοράφα δεν
διαπίστωσε τις ουρές των πρακτόρων που έτρεξαν ενθουσιασμένοι για τις
υπογραφές;

Κύριε Ντόμαλη, εν κατακλείδι·
το άρθρο 2 του Καταστατικού  μας ορίζει στην παράγραφο 2.β: «η Ομοσπονδία
σκοπεύει  στη μαζικοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος και την υπεράσπιση
της ενότητας της». Κρίνετε ότι υπηρετήσατε το συγκεκριμένο άρθρο; Ή μήπως
δεν διαβάσατε ποτέ το καταστατικό μας και τίποτε από αυτά δεν γνωρίζατε;
Τότε δυστυχώς για σας ήρθε η ώρα να μάθετε και άλλα άρθρα που κατ’ αναλογία
με τα Σωματεία μέλη, αφορούν και τα μέλη των Σωματείων μας.

Άρθρο 16ο
ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μπορεί να αποφασίζει
αιτιολογημένα για την αποβολή μέλους:
α) Σε περίπτωση που κριθεί από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ότι αντιστρατεύεται ή
είναι επιζήμιο γενικά για τα συμφέροντα του κλάδου.
δ) Εάν αντιστρατεύεται τους σκοπούς ή παραβιάζει άλλες θεμελιώδεις διατάξεις
του παρόντος Καταστατικού, εάν δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις και εντολές της
Διοίκησης της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 17ο
ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Η Ομοσπονδία έχει το δικαίωμα να ασκεί έλεγχο στα μέλη της
(Σωματεία-Ενώσεις) και να τους υποδεικνύει να ασκήσουν έλεγχο σε κάποιο ή
κάποια μέλη τους.

Άρθρο 18ο
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΕΝΩΣΕΩΝ
1.      Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας έχει ειδική πειθαρχική
δικαιοδοσία, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του η οποία λαμβάνεται με
απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, να επιβάλλει στα μέλη του
καθενός από τα Σωματεία-Ενώσεις μέλη της Ομοσπονδίας καθώς και στα μέλη των
διοικήσεων τους, τις πειθαρχικές ποινές της έγγραφης επίπληξης, της έκπτωσης
από το αξίωμα τους και της αποβολής ακόμα από τη δύναμη του Σωματείου, για
παραβάσεις των παραγράφων 2.α, 2.γ και 2.δ του άρθρου 16 του παρόντος.
2.      Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να καλέσει, παρέχοντας προθεσμία ενός μηνός,
το μέλος του Σωματείου-Ένωσης να παρασταθεί και να απολογηθεί  στη συζήτηση
του θέματος του στο Δ.Σ. ή να καταθέσει έγγραφη απολογία.
3.      Η απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας διαβιβάζεται στο Δ.Σ. του
Σωματείου-Ένωσης, στο οποίο ανήκει το μέλος, προκειμένου αυτό να εκδώσει τη
σχετική διαπιστωτική πράξη.. αν πρόκειται για τις ποινές της έγγραφης
επίπληξης και της έκπτωσης από το αξίωμα, και στη Γ.Σ. της Ομοσπονδίας για
να επικυρώσει την αποβολή του μέλους από τη δύναμη του Σωματείου/Ένωσης.

Κύριε Ντόμαλη,
η Ομοσπονδία της οποίας έχω την τιμή να Προεδρεύω του Διοικητικού της
Συμβουλίου, δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να θέσει σε κίνδυνο τους αγώνες της,
συμπεριφερόμενος ως κατοχικός στρατός κατά την αποχώρηση του, καταστρέφοντας
τα πάντα στο πέρασμα του. Είτε διεκδικήσατε ανεπιτυχώς οφίτσια και σας
όργισε η άρνηση μας είτε πραγματικά εν γνώσει σας καταστρατηγήσατε σωρεία
θεμελιωδών άρθρων του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, εκθέτοντας σε κίνδυνο
ακόμη και την υπόσταση της.
 

Γι’ αυτό,

στο αμέσως επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΠΠΠ την Παρασκευή 23
Οκτωβρίου 2009, εισηγούμαι στην ημερήσια διάταξη την κλήση σας σε απολογία
για τα παραπτώματα σας που εμπίπτουν σαφώς στις περιπτώσεις του Άρθρου 16 –
παράγραφοι 2.α και 2.δ, όπως αυτές αναγράφονται ανωτέρω, για τη συνεχή λόγω
και έργω επιχείρηση ανατροπής των ειλημμένων αποφάσεων της Γ.Σ., τις
δηλώσεις που αποπροσανατολίζουν τους συναδέλφους καθώς και τη διασπαστική
και επικίνδυνη για τη συνδικαλιστική μας ενότητα προσπάθεια χειραγώγησης του
Σωματείου πρακτόρων ΟΠΑΠ νομού Κορινθίας, στο οποίο είστε Πρόεδρος του
Διοικητικού του Συμβουλίου, και του οποίου τα μέλη σε αντίθεση με όλη την
υπόλοιπη Ελλάδα υποχρεώθηκαν σε κόπο και κόστος μετάβασης στα γραφεία της
ΟΠΑΠ, ιδίοις εξόδοις.

Κύριε Ντόμαλη,
όλα τα παραμύθια είναι καλά αλλά έχουν κι ένα τέλος. Και το δικό σας επίσης
έφτασε στο τέλος του. Θα παρατηρήσατε πως το όνομα σας αναφέρθηκε ακριβώς 10
φορές. Δεν έγινε τυχαία. Ήταν επιλογή μου να το ακούσετε πολλές φορές γιατί
πιστεύω πως δεν θα ξανακουστεί στον κόσμο των πρακτόρων, οι οποίοι θα το
θυμούνται ως συνώνυμο της διχόνοιας. Εσείς θελήσατε να δοκιμάσετε την αντοχή
της συντριπτικής πλειοψηφίας των πρακτόρων. Εσείς το επιλέξατε. Δεχτείτε
τώρα και τις συνέπειες. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με το μέλλον ενός
κλάδου.

Κυριάκος Τοπτσίδης
Πρόεδρος Δ.Σ. Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.
Θέλουμε το email σου, θέλεις το Newsletter μας;
Για να μην τα μαθαίνεις από αλλού, κάνε την εγγραφή σου στο newsletter μας και εμείς θα σου στέλνουμε όλα τα τελευταία νέα
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Print Friendly, PDF & Email

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης στο poeppp.org. Επίλεξε «ΟΚ» για να συνεχίσεις ή «Περισσότερα», για να μάθεις τα cookies που χρησιμοποιούμε Περισσότερα

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο