HomePress & MediaΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

                            ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΜΑΡΝΗ 56, 104 37 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 5245379 – FAX: 210 5229289

e-mail: prpoeppp@otenet.gr

Αρ.Πρω. Ε-2                                                                    Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ – ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΕΠΠΠ

Συνάδελφοι,

Όπως ήδη γνωρίζετε με πρωτοβουλία της ΠΟΕΠΠΠ κινηθήκαμε δικαστικά προκειμένου να απαγορευθεί με δικαστική απόφαση η παράνομη διαφήμιση αλλοδαπών εταιρειών διαδικτυακού στοιχήματος.

Οι σχετικές αποφάσεις των ασφαλιστικών μέτρων εκδόθηκαν, με απροσδόκητη ταχύτητα για τα δεδομένα των δικαστηρίων, και οι αιτήσεις μας απορρίφθηκαν. Με το δεδομένο ότι το σκεπτικό των εν λόγω αποφάσεων δεν ευσταθεί από νομική άποψη, δεν μπορούμε, δυστυχώς, παρά να υποθέσουμε ότι η κρίση του δικαστηρίου διαμορφώθηκε από εξωνομικά, κριτήρια.

Θεωρούμε ότι το πανομοιότυπο σκεπτικό των ανωτέρω ολιγοσέλιδων αποφάσεων είναι προδήλως εσφαλμένο για τους ακόλουθους λόγους που ο καθένας σας μπορεί να κατανοήσει:

Το δικαστήριο παραβίασε κατάφωρα το νόμο εφαρμόζοντας την άσχετη με την υπόθεση μεταβατική διάταξη του άρθρου 50 παρ. 12 του Ν. 4002/2011, παραθέτοντας απλώς το περιεχόμενό της, χωρίς καμία αιτιολογία ή νομικό συλλογισμό. Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν,για τημεταβατική περίοδο που θα χρειασθεί για να τεθούν σε εφαρμογή οι ρυθμίσεις του νέου νόμου,να παρέχουν υπηρεσίες προς κατοίκους στην Ελλάδα, εφόσον όμως υπαχθούν στις φορολογικές ρυθμίσεις των άρθρων 45-50 του Ν. 4002/2011. Για το τελευταίο αυτό κρίσιμο στοιχείο το δικαστήριο δεν διατύπωσε καμία κρίση, ακριβώς διότι γνώριζε ότι ήταν παντελώς αδύνατον να συνέτρεχε αυτή η προϋπόθεση, από τη στιγμή που η προβλεπόμενη από το νόμο απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία θα καθορίζονταν οι λεπτομέρειες για την υπαγωγή των εταιρειών αυτώνστις φορολογικές ρυθμίσεις των άρθρων 45-50 του Ν. 4002/2011 δεν έχει μέχρι σήμερα εκδοθεί, με αποτέλεσμα να μην έχει ενεργοποιηθεί καν η δυνατότητα υπαγωγής στις ρυθμίσεις της ανωτέρω διάταξης, άρα και διαφήμισής τους!

Παράλληλα, το δικαστήριο αγνόησε επιδεικτικά την προφανώςεφαρμοστέα στην υπόθεση διάταξη του άρθρου35 παρ. 4 του Ν.4002/2011,όπως εμείς είχαμε προβάλλει, και σύμφωνα με την οποία μέχρι τη θέσπιση του Κώδικα Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, απαγορεύεται η Εμπορική επικοινωνία για τυχερά παίγνια, με εξαίρεση τα παίγνια που διεξάγονται σύμφωνα με άδεια που έχει εκδοθεί από την Ελληνική Δημοκρατία.

Επιπλέον, το δικαστήριο στην προσπάθειά του να στηρίξει, πάντως ανεπιτυχώς, την απόφασή του, στην οποία, καθώς φαίνεται εκ του αποτελέσματος, είχε καταλήξει προ και ανεξαρτήτως από την εξέταση των ισχυρισμών των αιτούντων, διατύπωσε την παντελώς αβάσιμη κρίση ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. – και συνακόλουθα και οι εξουσιοδοτημένοι πράκτορές της – ουδέποτε είχαν το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής και προσφορά στοιχημάτων δια του διαδικτύου και ότι το δικαίωμα αυτό ανήκει αποκλειστικό στο Δημόσιο. Με τον εντελώς πρόχειρο αυτό συλλογισμό το δικαστήριο ξεπερνά το νομικό γεγονός ότι και υπό την ισχύ του Ν.4002/2011 και μέχρι να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του για την αδειοδότητη – υπό συγκεκριμένες και αυστηρές προϋποθέσεις – παρόχων υπηρεσιών διαδικτυακού στοιχηματισμού μόνο ο ΟΠΑΠ δύναται να διοργανώνει νομίμως στοιχήματα και να τα παρέχει στο κοινό μέσω των εξουσιοδοτημένων πρακτόρων του. Το λεγόμενο «επίγειο στοίχημα» του ΟΠΑΠ είναι το μόνο που επιτρέπεται νομίμως να διεξάγεται και διαφημίζεται στην Ελληνική επικράτεια και στην παρούσα μεταβατική περίοδο (και για όσο διάστημα οι αλλοδαποί πάροχοι δεν συμμορφώνονται με τις φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις που θέτει ο νόμος για να μπορούν να δραστηριοποιηθούν νομίμως), κάτι που ανεξήγητα δεν λήφθηκε υπόψη από το Δικαστήριο!!!

Συνάδελφοι, ξέρουμε ότι το δίκαιο μας πνίγει. Μας πνίγει το γεγονός ότι εμείς φορολογούμεθα σκληρά ενώ οι παράνομοι κερδοσκοπούν ανενόχλητοι και μάλιστα με τις ευλογίες της ελληνικής δικαιοσύνης. Ωστόσο, δεν απογοητευόμαστε. Οι αδικίες πρέπει να μας δυναμώνουν και όχι να μας εξουθενώνουν. Ο πόλεμος είναι διαρκής και εμείς θα δίνουμε όλες τις μάχες είτε τις κερδίζουμε είτε τις χάνουμε. Γι’ αυτό σας ενημερώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να δίνουμε το παρόν σε κάθε ζήτημα που επηρεάζει τα συμφέροντα του κλάδου, ακόμη κι αν το αποτέλεσμα δεν είναι το προσδοκώμενο. Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε άλλη μια μάχη, για να ανατρέψουμε το κατεστημένο των παράνομων, στη δίκη που θα γίνει το Φεβρουάριο του 2012 κατά της εταιρείας του ομίλου Πήγασος που εκδίδει την εφημερίδα Goalnews.

                                                               Για το Δ.Σ της ΠΟΕΠΠΠ

                                Ο Γενικός Γραμματέας                                                    Ο Πρόεδρος

 

                                  Ηρακλής Λάππας                                                     Κυριάκος Τοπτσίδης

Θέλουμε το email σου, θέλεις το Newsletter μας;
Για να μην τα μαθαίνεις από αλλού, κάνε την εγγραφή σου στο newsletter μας και εμείς θα σου στέλνουμε όλα τα τελευταία νέα
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Print Friendly, PDF & Email