HomePress & MediaΑνακοινώσειςΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΕΠΠΠ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ (ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ Υ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΕΠΠΠ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ (ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ Υ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΜΑΡΝΗ 56, 104 37 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 5245379 – FAX: 210 5229289

Web site: www.poeppp.org e-mail: prpoeppp@otenet.gr

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Π.Ο.Ε.Π.Π.Π

 

Αρ.πρωτ Ε-173                                                          Αθήνα 25 Απριλίου 2012

Το υφιστάμενο κανονιστικό και συμβατικό πλαίσιο που διέπει την αγορά των τυχερών παιγνίων στην ελληνική επικράτεια, κατοχυρώνει δίχως κανένα περιθώριο διαφορετικής ερμηνείας το μονοπώλιο της ΟΠΑΠ ΑΕ στην οργάνωση, διεξαγωγή, διαχείριση και λειτουργία τυχερών παιγνιδιών τόσο επιγείως όσο και μέσω διαδικτύου (βλ. άρθρο 27 του ν. 2843/2000 όπως ισχύει, την από 15/12/2000 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ ΑΕ και την από 12/12/2011 επέκταση αυτής, τις υπουργικές αποφάσεις περί έγκρισης των ειδικών και γενικών κανονισμών λειτουργίας κ.λπ. των παιγνιδιών που διεξάγονται από την ΟΠΑΠ ΑΕ κ.α.). Περαιτέρω, με τον πρόσφατο νόμο 4002/2011 το μονοπώλιο αυτό της ΟΠΑΠ ΑΕ επεκτάθηκε και στα παιγνιομηχανήματα τυχερών παιγνίων (VLT’s). Συνεπώς, υπό το ισχύον νομικό καθεστώς μόνον η ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορεί να οργανώνει, διεξάγει, διαχειρίζεται και λειτουργεί στην ελληνική επικράτεια παιχνίδια στοιχηματισμού σε πάσης φύσεως γεγονότα, παιχνίδια RNG (αριθμολαχεία) και παιχνίδια μέσω VLT’s (παιγνιομηχανήματα τυχερών παιγνίων).

Παρόλα αυτά, με την παράγραφο 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 δόθηκε μεταβατικά η δυνατότητα σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχηματισμού μέσω διαδικτύου που λειτουργούν νόμιμα εντός της Ε.Ε. να συνεχίσουν την παροχή των υπηρεσιών τους στην Ελλάδα μέχρι να εκδοθούν οι προβλεπόμενες στο άρθρο 45 του ν. 4002/2011 άδειες τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου και υπό την προϋπόθεση ότι θα υπαχθούν αναδρομικά και οικειοθελώς στο φορολογικό καθεστώς που προβλέπει ο νόμος αυτός.

Με βάση την ανωτέρω διάταξη υπάχθηκαν στο καθεστώς αυτό 24 εταιρείες.

Καταρχάς, η ανωτέρω διάταξη παραβιάζει κατάφορα τα συνεστημένα ενοχικά δικαιώματα της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αυτά κατοχυρώνονται στη σύμβασή της με το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και στο πλέγμα των νομοθετικών διατάξεων, που διέπουν εν γένει τη δραστηριότητα της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Ακόμη και επί τη βάσει της διάταξης αυτής, όμως, η παροχή υπηρεσιών στοιχηματισμού και εν γένει τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου από τις ανωτέρω εταιρείες δεν μπορεί κατά κανένα τρόπο να οργανωθεί με την μέθοδο offline, δηλαδή με την δημιουργία καταστημάτων παροχής τέτοιων υπηρεσιών ή με τη διεξαγωγή τους σε ιντερνέτ καφέ ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο δημόσιας συνάθροισης είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ιδίως μάλιστα κατά την μεταβατική περίοδο, για τους εξής λόγους:

1. Καταστρατηγεί το αποκλειστικό δικαίωμα της ΟΠΑΠ Α.Ε. αναφορικά με τη διεξαγωγή στοιχημάτων και εν γένει τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, δικαίωμα που κατέχει μέχρι το 2020. Εν όψει του ότι οι εν λόγω εταιρείες δραστηριοποιούνται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών διαδικτυακού στοιχηματισμού, επισημαίνεται ότι από τα παιχνίδια που παίζονται μέσω του διαδικτύου το 70% του ετησίου τζίρου στην Ελλάδα και διεθνώς αποτελεί το στοίχημα.

2.   Υπονομεύει την αποκλειστική άδεια των 35.000 παιγνιομηχανημάτων που με τον παραπάνω νόμο χορηγήθηκε στην ΟΠΑΠ Α.Ε., αφού, όταν η εταιρεία θα είναι έτοιμη να τα λειτουργήσει, θα έχει ήδη διαμορφωθεί μία αγορά ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, που θα είναι ευθέως ανταγωνιστική στην αγορά των παιγνιομηχανημάτων, για τα οποία η ΟΠΑΠ Α.Ε. πλήρωσε 560 εκατομμύρια για την άδεια, ενώ όσοι στήσουν τα ψηφιακά καζίνο κατά τα παραπάνω δεν θα έχουν πληρώσει κανένα τίμημα.

Τα ανωτέρω έχουν ευθύ και άμεσο αντίκτυπο και στη βιωσιμότητα των 5.000 πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ αφού οι πράκτορες θα υποστούν άγριο, αθέμιτο και παράνομο ανταγωνισμό.

3. Επιπλέον, τα ανωτέρω θα έχουν σοβαρή επίπτωση τόσο στα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της ΟΠΑΠ Α.Ε., όσο και στην οικονομική αποτίμησή της και μάλιστα την περίοδο που επιχειρείται η αποκρατικοποίησή της

4. Περαιτέρω, τα ανωτέρω δυσχεραίνουν, αν όχι καθιστούν ανέφικτη την υποστήριξη έναντι της Ε.Ε. της συμβατότητας του μονοπωλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. με το κοινοτικό δίκαιο. Πιο συγκεκριμένα, η ελεύθερη και ανεξέλεγκτη λειτουργία της αγοράς στοιχημάτων και παιγνιομηχανημάτων τυχερών παιγνίων δεν συμβαδίζει με τους δικαιολογητικούς λόγους διατήρησης του μονοπωλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην αγορά των τυχερών παιγνίων, που σύμφωνα με το Ελληνικό Δημόσιο, μεταξύ άλλων, εξυπηρετεί την προστασία των καταναλωτών μέσω της ελεγχόμενης διάθεσης τυχερών παιγνίων από έναν μόνον φορέα, που υπόκειται σε έντονη κρατική εποπτεία.

Ως εκ τούτου, καταρχήν προτείνουμε την άμεση τροποποίηση του ν. 4002/2011 με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία θα υιοθετεί την ακόλουθη διατύπωση:

Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν.4002/2011 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Επίσης απαγορεύεται η εξ επαγγέλματος παροχή πρόσβασης σε ιστοτόπους τυχερών παιγνίων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων εξ αποστάσεως μέσων

που παρέχονται για χρήση σε ίντερνετ καφέ ή σε άλλους χώρους δημόσιας συνάθροισης. Απαγορεύεται επιπλέον η με οποιοδήποτε τρόπο διαφήμιση, προώθηση και προβολή στην πρόσοψη ή εντός καταστημάτων ίντερνετ καφέ ή άλλων χώρων δημόσιας συνάθροισης παρόχων τυχερών παιγνίων. Οι ιδιοκτήτες και οι κατά νόμο υπεύθυνοι έχουν την ευθύνη για την τήρηση των απαγορεύσεων των προηγούμενων δύο εδαφίων.»

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) , προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Όποιος εξ επαγγέλματος επιτρέπει την πρόσβαση σε ιστοτόπους τυχερών παιγνίων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων εξ αποστάσεως μέσων σε ίντερνετ καφέ ή σε άλλους χώρους δημόσιας συνάθροισης ή διαφημίζει, προωθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο προβάλλει στην πρόσοψη ή εντός καταστημάτων ίντερνετ καφέ ή άλλων χώρων δημόσιας συνάθροισης παρόχους τυχερών παιγνίων, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από 50.000 έως και 75.000 ευρώ ανά περίπτωση.»

 

Σε περίπτωση που το Υπουργείο κρίνει ότι η λύση της έκδοσης πράξης νομοθετικού περιεχομένου δεν μπορεί να υλοποιηθεί, τότε προτείνουμε την έκδοση νέας ερμηνευτικής εγκυκλίου αναφορικά με το ίδιο ζήτημα με την ακόλουθη διατύπωση:

«Aπαγορεύεται η εξ επαγγέλματος παροχή πρόσβασης σε ιστοτόπους τυχερών παιγνίων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων εξ αποστάσεως μέσων που παρέχονται για χρήση σε ίντερνετ καφέ ή σε άλλους χώρους δημόσιας συνάθροισης. Απαγορεύεται επιπλέον η με οποιοδήποτε τρόπο διαφήμιση, προώθηση και προβολή στην πρόσοψη ή εντός καταστημάτων ίντερνετ καφέ ή άλλων χώρων δημόσιας συνάθροισης παρόχων τυχερών παιγνίων. Οι ιδιοκτήτες και οι κατά νόμο υπεύθυνοι έχουν την ευθύνη για την τήρηση των απαγορεύσεων των προηγούμενων δύο εδαφίων. Eπίσης απαγορεύεται η εξ επαγγέλματος δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοτόπους τυχερών παιγνίων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων εξ αποστάσεως μέσων σε ίντερνετ καφέ ή σε άλλους χώρους δημόσιας συνάθροισης ή η διαφήμιση, προώθηση ή με οποιονδήποτε τρόπο προβολή στην πρόσοψη ή εντός καταστημάτων ίντερνετ καφέ ή άλλων χώρων δημόσιας συνάθροισης παρόχων τυχερών παιγνίων».

 

Για το Δ.Σ της ΠΟΕΠΠΠ

Ο Γενικός Γραμματέας                                                            Ο Πρόεδρος

 

Ηρακλής Λάππας                                                                 Κυριάκος Τοπτσίδης

Θέλουμε το email σου, θέλεις το Newsletter μας;
Για να μην τα μαθαίνεις από αλλού, κάνε την εγγραφή σου στο newsletter μας και εμείς θα σου στέλνουμε όλα τα τελευταία νέα
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Print Friendly, PDF & Email

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης στο poeppp.org. Επίλεξε «ΟΚ» για να συνεχίσεις ή «Περισσότερα», για να μάθεις τα cookies που χρησιμοποιούμε Περισσότερα

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο