HomePress & MediaΑνακοινώσειςΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΕΠΠΠ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ ΑΕ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΕΠΠΠ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ ΑΕ

Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΜΑΡΝΗ 56, 104 37 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 5223580 – FAX: 210 5229289

Web site: www.poeppp.org email: prpoeppp@otenet.gr

 

                                                                                          Αθήνα, 1 Μαρτίου 2013

Αρ. πρωτ. Ε -476

 

Προς:   Υποψήφιους αγοραστές ΟΠΑΠ ΑΕ

 Κοιν:     Ε.Ε.Ε.Π      

             Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ  

             Μ.Μ.Ε

 

Κύριοι,

 

Προσφάτως μέσω του διαδικτύου λάβαμε γνώση του ‘’Project Olympus- Σχέδιο Όλυμπος’’ ήτοι ‘’εταιρική παρουσίαση της ΟΠΑΠ ΑΕ προς τους ενδιαφερόμενους επενδυτές’’. Η ΟΠΑΠ ΑΕ δημοσιοποίησε στην εταιρική της παρουσίαση, που συντάχθηκε για τις ανάγκες πληροφόρησης προεπιλεγέντων επενδυτών στο πλαίσιο του εν εξελίξει διαγωνισμού για την πώληση του 33% των μετοχών της ΟΠΑΠ που έχει προκηρύξει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), θέσεις που δεν αντικατοπτρίζουν την πάσα αλήθεια και μακράν απέχουν της πραγματικότητας.

 Ειδικότερα:

Ι. Στη υπογραφείσα και εν πλήρη ισχύ Σύμβαση μεταξύ ΟΠΑΠ- Πρακτόρων ρητώς ορίζεται ότι: ’’Η ΟΠΑΠ διατηρεί σε όλη την ελληνική επικράτεια δίκτυο από Πράκτορες, οι οποίοι συνδέονται κατά αποκλειστικότητα με την ΟΠΑΠ ως προς τις δραστηριότητες, τις σχετικές με τα τυχερά παίγνια. Το σύνολο των ενεργών Πρακτόρων αποτελούν το δίκτυο διάθεσης των τυχερών παιγνίων που διαχειρίζεται η ΟΠΑΠ. Για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η ΟΠΑΠ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης/διεξαγωγής τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, σύμφωνα με την υπάρχουσα σύμβασή της με την Ελληνική Δημοκρατία ή ενδεχόμενη ανανέωση ή αντικατάσταση αυτής, η ΟΠΑΠ θα διαθέτει κατά αποκλειστικότητα τα τυχερά παίγνια της μέσω του ως άνω δικτύου Πρακτόρων, το οποίο αποτελεί το μοναδικό φυσικό δίκτυο της ΟΠΑΠ. Η εν λόγω πρόβλεψη υφίσταται και στην περίπτωση που η ΟΠΑΠ αποκτήσει από διαφορετική αιτία, παραλλήλως με το δικαίωμα που απορρέει από την ως άνω σύμβαση το αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης, λειτουργίας, διαχείρισης και διεξαγωγής στην Ελλάδα άλλων τυχερών παιγνίων. Εξαιρετικώς, σε περίπτωση που η ΟΠΑΠ για οποιονδήποτε λόγο αναλάβει την αποκλειστική οργάνωση, λειτουργία, διεξαγωγή και διαχείριση Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου (ΞΥΣΤΟ), ως αυτό ορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε κανονιστικές διατάξεις, η ΟΠΑΠ διατηρεί το δικαίωμα να το διαθέτει και μέσω άλλων δικτύων, πέραν του δικτύου Πρακτόρων της’’.

ΙΙ. Σύμφωνα με τον Ν. 4002/2011 επεκτάθηκε το μονοπώλιο της ΟΠΑΠ ΑΕ και στα παιγνιομηχανήματα (VLTs) και η ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορεί να οργανώνει, διεξάγει, διαχειρίζεται και λειτουργεί στην ελληνική επικράτεια παιχνίδια στοιχηματισμού σε πάσης φύσεως γεγονότα, παιχνίδια RNG (αριθμολαχεία) και παιχνίδια μέσω VLT’s (παιγνιομηχανήματα τυχερών παιγνίων).

 Ως εκ τούτου εντύπωση προκαλεί η αναφορά στην παρουσίαση προς τους επενδυτές για ανεξάρτητα σημεία πώλησης, POS κτλ των Κρατικών Λαχείων (και δεν κατανοούμε από πού απορρέει το 7% για τη προμήθεια πρακτόρων που έχει προτείνει ο κ. Λουρόπουλος ο οποίος σαφώς δεν γνωρίζει ότι σήμερα είναι 12%) , για τα οποία όμως ρητώς έχει δεσμευτεί η ΟΠΑΠ ΑΕ από την μεταξύ μας σύμβαση, να διατίθενται αποκλειστικά μέσω του υφιστάμενου δικτύου των πρακτόρων, που αποτελεί το μοναδικό φυσικό δίκτυο της ΟΠΑΠ.

Κατά τον ίδιο τρόπο, εντύπωση μας προκαλεί ο σχεδιασμός Game Halls για την εκμετάλλευση των 16.500 VLT’s που προορίζονται για τα Πρακτορεία. Τούτο αντιβαίνει στην ανωτέρω κείμενη νομοθεσία καθώς και στις συμβατικές υποχρεώσεις της ΟΠΑΠ ΑΕ, η οποία έχει δεσμευτεί να διαθέσει αυτά εξ’ ολοκλήρου στο υφιστάμενο δίκτυο των πρακτόρων. Προς τούτο δε σε πρόσφατη Γενική Συνέλευσή μας λάβαμε αντίστοιχη απόφαση, την οποία γνωστοποιήσαμε στην ΟΠΑΠ ΑΕ.

Στο άρθρο 18 παρ.2 εδάφιο β΄ της Σύμβασης μεταξύ ΟΠΑΠ-Πρακτόρων ορίζεται σαφώς ότι: ‘’Σε περίπτωση νομοθετικής προϋπόθεσης εισηγητικής πρότασης εκ μέρους της ΟΠΑΠ για μεταβολή των προμηθειών, αυτή θα γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της ΠΟΕΠΠΠ’’.

Παράλληλα, η διοίκηση της ΟΠΑΠ ΑΕ έχει συμφωνήσει με το δίκτυο των πρακτόρων σε αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της προμήθειάς μας σε συγκεκριμένα ποσοστά επί της μικτής κερδοφορίας όλων των παιχνιδιών που διαθέτει, υφιστάμενων και μελλοντικών (ήτοι: 28% το 2012 και προοδευτικά 30% μέχρι το 2015), όπερ σημαίνει ότι τα ποσοστά προμήθειας που αναφέρθηκαν κατά την παρουσίαση είναι αυθαίρετα, αφού ουδέποτε συμφωνήσαμε το ενδεχόμενο να προωθήσουμε παιχνίδια της ΟΠΑΠ ΑΕ με ποσοστό 21% επί της μικτής κερδοφορίας.

Σε συνδυασμό με όλα τα ανωτέρω κατοχυρώνεται χωρίς περιθώριο αντίθετης ερμηνείας και η προμήθεια στα VLTs αλλά και στο Internet για τα οποία επισημαίνουμε ότι ο κ. Λουρόπουλος «εποίησε την νήσσαν» σχετικά με τη προμήθεια των πρακτόρων.

Είναι λοιπόν απορίας άξιο πως, παρά τα ισχύοντα και συμφωνηθέντα, στην εταιρική παρουσίαση της ΟΠΑΠ ΑΕ προς τους επενδυτές, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της, προέβη σε αυθαίρετες ανακοινώσεις, τόσο ως προς τους χώρους διάθεσης των VLTs, όσο και ως προς το ύψος της προμήθειας των Πρακτόρων για τα υφιστάμενα και μελλοντικά παίγνια της ΟΠΑΠ ΑΕ.

Ο κ. Λουρόπουλος ως πρόσωπο δικαιούται να κάνει προβλέψεις μόνο για την δική του τσέπη, ως Πρόεδρος όμως και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ υποχρεούται να τηρεί τις Συμβατικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της ΟΠΑΠ, να σέβεται τις υπογραφές και αποφάσεις της διοίκησής της και της τωρινής και των προηγούμενων διότι η ΟΠΑΠ ΑΕ έχει συνέχεια, και να προασπίζει τα δικαιώματα του μοναδικού φυσικού δικτύου της εταιρείας.

Πάντως και σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζουμε στον κ. Λουρόπουλο ότι οι Συμβάσεις ΟΠΑΠ-Πρακτόρων έχουν κυρωθεί με τον υπ’ αρ. Ν. 3905/2010, όπου διαπιστώθηκε ρητά και απερίφραστα η εγκυρότητα και νομιμότητά τους και ως εκ τούτου δεν δύνανται να τροποποιηθούν μονομερώς από την ΟΠΑΠ ΑΕ χωρίς τη σύμφωνη γνώμη μας.

Εάν λοιπόν ο ίδιος ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ δεν λαμβάνει υπόψη τα ισχύοντα και συμφωνηθέντα και αδιαφορεί για το δίκτυο της εταιρίας και τους Πράκτορες, οφείλει να τηρεί και να σέβεται τους Νόμους, άλλως επιφυλασσόμεθα για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας.

 

Για το Δ.Σ της ΠΟΕΠΠΠ

 

                                        Ο Γενικός Γραμματέας                                 Ο Πρόεδρος

    Ηρακλής Λάππας                                    Κυριάκος Τοπτσίδης

 

Θέλουμε το email σου, θέλεις το Newsletter μας;
Για να μην τα μαθαίνεις από αλλού, κάνε την εγγραφή σου στο newsletter μας και εμείς θα σου στέλνουμε όλα τα τελευταία νέα
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Print Friendly, PDF & Email

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης στο poeppp.org. Επίλεξε «ΟΚ» για να συνεχίσεις ή «Περισσότερα», για να μάθεις τα cookies που χρησιμοποιούμε Περισσότερα

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο