HomePress & MediaΑνακοινώσειςΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΕΠΠΠ ΠΡΟΣ ΟΠΑΠ ΓΙΑ ΤΑ VLT’ S

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΕΠΠΠ ΠΡΟΣ ΟΠΑΠ ΓΙΑ ΤΑ VLT’ S

Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ  ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

Web site: www.poeppp.org e-mail: info@poeppp.org

  

AΠ-20141017-001257                                      Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

 

ΟΠΑΠ ΑΕ

κ.κ . Κ. Ziegler –Μ.Hust- J.Karas

Κοιν: E.E.E.Π

κ. Ε. Γιαννακόπουλο

 

Αξιότιμοι κύριοι,

Με πραγματική μας έκπληξη λάβαμε την από 15.10.2014 (με αρ. Πρωτ. Α/9463) συστημένη επιστολή σας, λίγες μόνον ώρες πριν από την προγραμματισμένη μας συνάντηση στα γραφεία σας την 16η Οκτωβρίου, για την συνέχιση των διαπραγματεύσεων μας και την εξεύρεση της προσφορότερης για αμφοτέρους λύσης, για την εγκατάσταση και λειτουργία των 16.500 παιγνιομηχανημάτων (VLTs) στην ελληνική αγορά.

Επί της επιστολής αυτής, το περιεχόμενο της οποίας αγνοεί επιδεικτικά τις δικές μας υποβληθείσες προτάσεις που έχουν ως μοναδικό στόχο την βιωσιμότητα του όλου εγχειρήματος αλλά και την προστασία του δικτύου των Πρακτόρων ΟΠΑΠ τους οποίους εκπροσωπούμε και φυσικά ουδόλως αντικατοπτρίζει τα όσα έχουν μεταξύ μας συζητηθεί ήδη από το Μάιο του τρέχοντος έτους, σας δηλώνουμε τα εξής:

Καταρχήν, η υποβληθείσα πρότασή σας καταστρατηγεί κατάφορα τόσο τις διατάξεις του Ν.4002/2011 (αρ. 39 -43) όσο και της «Απόφασης ρύθμισης θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνομηχανημάτων τύπου VLT» με αριθ. 115/2/11.7.2014 της ΕΕΕΠ (Αρ.42) και βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με τις διατάξεις του άρθ. 18α του Ν.146/14 περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού, όπως τροποποιημένος ισχύει αλλά και με τις διατάξεις του ο Ν.3959/2011 περί Ελεύθερου Ανταγωνισμού.

Και συγκεκριμένα:

  • Το άρθρο 42 παρ.2.β. του Ν.4002/2011, προβλέπει: «Μεικτός χώρος» διεξαγωγής παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, είναι κατάστημα όπου επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η διεξαγωγή αποκλειστικά τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός παιγνιομηχανημάτων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων δεν υπερβαίνει τα 3.»

  • Το άρθρο 43.παρ.στ. του Ν.4002/2011, προβλέπει: «για την εγκατάσταση μέχρι τριών παιγνιομηχανημάτων τυχερών παιγνίων στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., απαιτείται η έκδοση πιστοποίησης του πρακτορείου, τύπου ΣΤ, που εκδίδεται από την ΕΕΕΠ, όπως ορίζεται στον Κανονισμό διεξαγωγής και ελέγχου παιγνίων».

  • Το άρθρο 42.παρ.5 της ανωτέρω Απόφασης της ΕΕΕΠ με θέμα «Πιστοποίηση Καταστημάτων τύπου ΣΤ’», προβλέπει αναλυτικά τις επιμέρους προϋποθέσεις πιστοποίησης καταστήματος τύπου ΣΤ’.

  • Το αρθ. 18α του Ν.146/14, μεταξύ άλλων προβλέπει ότι : «Απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση, από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στην οποία βρίσκεται προς αυτήν ή αυτές μια επιχείρηση, η οποία κατέχει θέση πελάτη ή προμηθευτή, ακόμα και ως προς ένα ορισμένο είδος προϊόντων ή υπηρεσιών και δεν διαθέτει ισοδύναμη εναλλακτική λύση……..»

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές, ότι στην εκπόνηση οιουδήποτε επιχειρηματικού σχεδίου για την υλοποίηση της εγκατάστασης και λειτουργίας των 16.500 παιγνιομηχανημάτων (VLTs), θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται απαραίτητα και η δυνατότητα όσων πρακτόρων το επιθυμούν, να πιστοποιήσουν τα καταστήματά τους στην κατηγορία ΣΤ’ και να εγκαταστήσουν σε αυτά, από ένα έως τρία VLTs ανάλογα με τις προδιαγραφές που πληρούν.

Γεγονός το οποίο και εσείς οι ίδιοι αποδέχεστε στην «Παρουσίαση Διαδικασίας Εισαγωγής των 16.500 VLTs στην Ελληνική Αγορά» με ημερομηνία «Ιούνιος 2014» αλλά και στην με ημερομηνία Σεπτέμβριος 2014 (σελ.4 του Παρ. 1 της ανωτέρω επιστολής σας), αλλά εξαιρείτε από την παρούσα πρότασή σας………!!!!!

Πέραν αυτών όμως, και παρά τα όσα ισχυρίζεστε περί δήθεν σεβασμού της μακράς σχέσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. με το δίκτυο των πρακτόρων της, θέτετε και έναν επιπλέον θεμελιώδη όρο για την συμμετοχή των πρακτόρων στο τμήμα αυτό της αγοράς τυχερών παιγνίων, όρος ο οποίος δεν προβλέπεται ούτε στις διατάξεις του Ν.4002/2011 ούτε σε αυτές της κανονιστικής Απόφασης της ΕΕΕΠ. Την τήρηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. τους τελευταίους 12 μήνες. Όρος ο οποίος μειώνει ακόμη περισσότερο τον αριθμό των πρακτόρων που θα έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν στην αγορά των VLTs, με βάση και τις δύο προτάσεις που μας υποβάλλατε.

Α) ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ GAMING HALLS:

Κατ’ αρχήν, προσφέρετε στους πράκτορες το δικαίωμα σύναψης μιας νέας σύμβασης δεκαετούς διάρκειας, για την λειτουργία ενός νέου και διακριτού από το υφιστάμενο πρακτορείο τους καταστήματος, τύπου Β’ (Gaming Hall), χωρίς όμως να προβλέπετε τίποτε για το μέλλον αυτής της συνεργασίας σε περίπτωση κατά την οποία, η ΟΠΑΠ Α.Ε., έχοντας εξασφαλίσει το μονοπώλιο στην διεξαγωγή των τυχερών παιχνιδιών για 30έτη, ανανεώσει τη σύμβασή της με το Ελληνικό Δημόσιο και πέραν της αρχικής δεκαετίας.

Με βάση την πρότασή σας, ο κάθε πράκτορας θα πρέπει να προβεί στην εξεύρεση καταστήματος το οποίο να υποβάλλει στη συνέχεια προς έγκρισή σας, το οποίο θα κατασκευαστεί με δαπάνες του σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΟΠΑΠ, με κόστος κατασκευής το οποίο θα κυμαίνεται μεταξύ 70.000-90.000 Ευρώ, χωρίς να διευκρινίζετε: 1) εάν σε αυτό το κόστος περιλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α., 2) τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής του κόστους κατασκευής και 3) ποιος και με ποιον τρόπο θα ελέγχει το κόστος αυτό.

Στοιχεία τα οποία όπως αντιλαμβάνεστε, είναι απολύτως απαραίτητα για τον καθορισμό του τελικού πραγματικού κόστους της επένδυσης.

Περαιτέρω αναφέρετε, ότι η προμήθεια που θα καταβληθεί στους πράκτορες είναι 24% επί του μεικτού κέρδους (GGR), ποσοστό το οποίο, με βάση τον από εσάς ευλόγως εκτιμώμενο μέσο κύκλο εργασιών, εξασφαλίζει την απόσβεση της επένδυσής τους σε πέντε χρόνια κατά μέσο όρο.

Με δεδομένο α) το μεγάλο κόστος της επένδυσης κατασκευής – το οποίο δεν δίνετε τη δυνατότητα να το αναλάβουν μόνοι τους οι πράκτορες με βάση τις προδιαγραφές σας, καθιστώντας το πιθανόν με αυτό τον τρόπο χαμηλότερο-, β) τον εκτιμώμενο μέσο όρο του κύκλο εργασιών για τον οποίο γνωρίζετε ότι διαφωνούμε με βάση τα όσα έχουμε συζητήσει κατά την τελευταία μας συνάντηση και γ) την πλήρη διαφωνία μας σχετικά με το εκτιμώμενο από εσάς κόστος λειτουργίας του Gaming Hall -όπως αυτό αναλύεται στην σελ. 15 του Παραρτήματος1-, για να μπορέσει να συνεχιστεί ο μεταξύ μας διάλογος για την βιώσιμη λειτουργία των Gaming Halls, θα πρέπει κατ’ελάχιστον η ΟΠΑΠ Α.Ε. να τροποποιήσει/συμπληρώσει τα λειτουργικά κόστη με βάση τις υποδείξεις μας αλλά και να εγγυηθεί τον εύλογο κύκλο εργασιών για την απόσβεση της επένδυσης εντός πενταετίας.

Εν συνεχεία, και για πρώτη φορά κατά την διάρκεια των πεντάμηνων διαπραγματεύσεών μας, θέτετε ως προϋπόθεση για την απόκτηση ενός Gaming Hall, το να συσταθούν ενώσεις πρακτόρων οι οποίες όμως θα αποτελούνται το πολύ από πέντε πράκτορες. Ο νέος αυτός περιορισμός ο οποίος έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα έχουμε ήδη συζητήσει για δημιουργία πανελλαδικών ή τοπικών συνεταιριστικών μορφών εκμετάλλευσης, αποτελεί γεγονός το οποίο θα ενισχύσει περισσότερο την αντιπαλότητα μεταξύ των πρακτόρων του δικτύου της ΟΠΑΠ, θέτοντας την πλειονότητα εξ’αυτών σε ακόμα δυσμενέστερη θέση έναντι των ανταγωνιστών τους, πρακτόρων ή/και παραχωρησιούχων.

Τέλος, και σε κατάφορη παραβίαση των όσων προβλέπονται από το Ν.4002/2011 αλλά και την υφιστάμενη σύμβαση μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των πρακτόρων του δικτύου της, μας δηλώνετε: α) ότι θα διαθέσετε τα εναπομείναντα καταστήματα σε τρίτους !!! (προφανώς μη πράκτορες), χωρίς καν να διευκρινίζετε ποιοι μπορεί να είναι αυτοί που θα ανταγωνίζονται το δίκτυο των πρακτόρων σας και β) ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα δραστηριοποιηθεί κατά την διακριτική της ευχέρεια μέσω δικών της καταστημάτων για επιχειρηματικούς σκοπούς !!!!!, χωρίς φυσικά να διευκρινίζετε και πάλι εάν αυτό θα συμβεί μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών με τους πράκτορες του δικτύου σας.

Όπως καθίσταται πασιφανές, όλα τα ανωτέρω αντί να προάγουν την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου των πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε. και την ορθή εμπορική ανάπτυξη των VLTs, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στον περιορισμό των πρακτόρων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην διαδικασία λειτουργίας των VLTs, γεγονός το οποίο είναι εκ διαμέτρου αντίθετο τόσο με την πρόθεση του Νομοθέτη όσο και με τον στόχο της ΠΟΕΠΠΠ για την ενασχόληση του μέγιστου δυνατού αριθμού των μελών της με την συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, πάντοτε βεβαίως μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από το Νόμο.

Β) ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ GAMING HALLS ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Ουδέποτε στις μεταξύ μας συνομιλίες προτάθηκε από την ΠΟΕΠΠΠ η συμμετοχή των πρακτόρων του δικτύου της ΟΠΑΠ Α.Ε. σε επένδυση για την λειτουργία των VLTs μέσω δανεισμού και μάλιστα δανεισμού της ΟΠΑΠ Α.Ε.!!!

Η πρότασή σας επί της ουσίας είναι, οι ενδιαφερόμενοι πράκτορες να εισφέρουν τα χρήματά τους σε ένα ομολογιακό δάνειο μέσω τραπέζης εκδόσεως της ΟΠΑΠ Α.Ε., χωρίς εγγυημένο επιτόκιο, η οποία εν συνεχεία ούτε καν προτίθεται (σύμφωνα τουλάχιστον με το περιεχόμενο της επιστολής σας) να επενδύσει τα χρήματα αυτά στην κατασκευή ή την λειτουργία Gaming Halls, αλλά απλά τα χρησιμοποιεί για την απόκτηση επιπλέον ρευστότητας!!!

Αντίθετα, η ΠΟΕΠΠΠ από την αρχή σας κατέστησε σαφές ότι ενδιαφερόταν και εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την συμμετοχή σε ένα επιχειρηματικό σχήμα ει δυνατόν και του συνόλου των πρακτόρων, οι οποίοι είτε δεν πληρούν τα αρχικά κριτήρια του Νόμου είτε δεν διαθέτουν το πολύ μεγάλο απαιτούμενο κεφάλαιο επένδυσης ώστε να συμμετάσχουν ατομικά στην επιχειρηματική εκμετάλλευση των VLTs.

Επομένως ούτε η πρότασή σας αυτή μπορεί να γίνει αποδεκτή.

 

Γ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1 & 2:

Παρ.1, σελ.4, παρ.2: Στο σημείο αυτό αναφέρετε ότι δεν απαιτείται ο καθορισμός απόστασης μεταξύ δύο ή περισσότερων Gaming Halls. Κατά την άποψή μας, η απόσταση μεταξύ των Gaming Halls είναι καθοριστικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία τους αλλά και για την προστασία του κοινού και πιστεύουμε ότι περί αυτού θα πρέπει να αποφασίσει η ΕΕΕΠ.

Παρ.1, σελ.4, παρ.5: Δεν έχει ακόμη κατατεθεί από την ΟΠΑΠ Α.Ε. στην ΕΕΕΠ πρόταση για τον καθορισμό του ημερήσιου ορίου παιξίματος, το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση του GGR και επομένως και στην διαμόρφωση του ποσού προμήθειας των πρακτόρων

Παρ.1, σελ.6: με βάση το χρονοδιάγραμμα που παρατίθεται για την εγκατάσταση και λειτουργία των VLTs, προκύπτει σαφώς ότι πριν ακόμη ολοκληρωθεί η λειτουργία των 16.500 VLTs μέσω του δικτύου των πρακτόρων, θα έχει ξεκινήσει η λειτουργία των 18.500 VLTs μέσω των παραχωρησιούχων, γεγονός που είναι βέβαιον ότι θα θέσει τους πράκτορες του δικτύου με βάση τις οικονομικές τους δυνατότητες, σε δυσμενή ανταγωνιστική θέση.

Στο σημείο αυτό, τίθεται και ένα ακόμη ερώτημα: Πώς θα κατασκευάσουν, με ποιο κόστος και ποιοι θα είναι οι όροι πληρωμής του αρχικού κόστους επένδυσης για τους παραχωρησιούχους για την λειτουργία των Gaming Halls?? Θα ισχύουν οι ίδιοι όροι που επιβάλλετε στους πράκτορες του υφιστάμενου δικτύου της ΟΠΑΠ Α.Ε.?

Παρ.1, σελ.8-9: όλα τα στοιχεία που παρατίθενται από την Ιταλία για την μεγιστοποίηση της απόδοσης των VLTs, δεν τυγχάνουν εφαρμογής στην Ελλάδα, δεδομένου ότι η αγορά των τυχερών παιγνίων στην Ιταλία είναι ελεύθερη, ενώ στην Ελλάδα η αγορά είναι μονοπωλιακή κρατικά ρυθμιζόμενη.

Παρ.1, σελ.11-12: Όσον αφορά τον σχεδιασμό του σκεπτικού της ανάπτυξης του δικτύου των Gaming Halls, έχουμε τεράστιες αμφιβολίες ως προς την βιωσιμότητά του. Δεν μας καταθέσατε ποτέ την μελέτη βάση της οποίας προέκυψε αλλά κυρίως ποτέ δεν μας συμβουλευτήκατε, ως τους μόνους που πραγματικά έχουν ιδία άποψη και γνώση των δυνατοτήτων απορρόφησης της κάθε μιας γεωγραφικής περιοχής ανά την Ελλάδα.

Παρ.1, σελ.13-Setup: Στο σημείο αυτό αναφέρετε ως αρχικό κόστος επένδυσης ανά κατάστημα το ποσό των €70.000-€80.000. Στην σελ. 2 παρ3 της πρότασής σας, το ίδιο κόστος υπολογίζεται σε €70.000-€90.000… Ποιο εκ των δύο τελικά ισχύει? Επίσης, η εγγυητική επιστολή των 10.000€ η οποία ζητείται από τον κάθε πράκτορα, δεν υπολογίζεται στο κόστος αρχικής επένδυσης σε κανένα από τα ανωτέρω σημεία. Ενώ αντίθετα στη σελ. 14 του Παρ.1, στο κόστος αρχικής επένδυσης (που εδώ εκτιμάται στα €69.000 – €86.000…….), συμπεριλαμβάνεται το κόστος της εγγύησης του ενοικίου 2 μηνών. Είναι προφανές, ότι οι αναλύσεις τις οποίες μας παρουσιάζετε, έχουν γίνει εκ του προχείρου και σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζουν το ύψος της επένδυσης που ζητάτε από τους πράκτορες να καταβάλλουν!

Παρ.2, σελ. 4: Ο Πίνακας Απόδοσης που παρατίθεται, προϋποθέτει την λειτουργία του συνόλου των 16.500 VLTs και ξεκινάει με την παραδοχή ετήσιας απόδοσης 6,25% με 30 GGR/παιγνιομηχάνημα/ημέρα, ενώ οι ίδιοι δηλώνετε στην σελ.15 του Παρ.1 ότι με τις δικές σας παραδοχές εξόδων απαιτούνται 60-70 GGR / παιγνιομηχάνημα /ημέρα ώστε ο δικαιούχος να αποσβέσει την αρχική του επένδυση εντός 3-6 ετών (η θέση της ΠΟΕΠΠΠ με βάση την μελέτη που σας υποβάλλαμε είναι ότι απαιτούνται 70-80 GGR /παιγνιομηχάνημα /ημέρα).

Δ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι τελευταίες προτάσεις σας, οι οποίες μάλιστα εκφέρονται και με έναν τελεσιγραφικό τρόπο, γεννούν, εκτός όσων αναφέρθηκαν παραπάνω και θέματα συμβατότητας προς το Δίκαιο του Ανταγωνισμού, καθώς τόσο ο Ν.3959/2011 όσο και ο Ν.146/1914, περιέχουν διατάξεις προς τις οποίες ευθέως αντίκεινται οι τελευταίες προτάσεις σας.

Το άρθρο 18α του ν.146/1914 απαγορεύει ως συμπεριφορά παράνομη εντός της εσωτερικής αγοράς την καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης.

Έτσι, η ΟΠΑΠ Α.Ε., η οποία εξ ορισμού βρίσκεται ως προς τους πράκτορες του δικτύου της σε τέτοια υπερέχουσα θέση, δεν νοείται να επιβάλει τους όρους της συναλλαγής, ιδίως δε, αν αναλογιστεί κανείς ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί υπό μονοπωλιακό καθεστώς σε μια κρατικά ρυθμιζόμενη αγορά, όπου πέραν της προστασίας των συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού εντός των οποίων θα πρέπει να λειτουργεί το δίκτυό της, έχει την υποχρέωση να συνεκτιμά και τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου στη λειτουργία του ανταγωνισμού.  

Αυτή ακριβώς η εξόχως προνομιακή θέση της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι αυτή που αυτόματα δημιουργεί και παραβίαση του άρθρου 2 του ν.3959/2011 περί προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, καθώς συνιστά καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης που αυτονοήτως κατέχει η ΟΠΑΠ Α.Ε.

Το Ελληνικό Δημόσιο, ωστόσο, επέτρεψε να κατέχει μονοπωλιακή θέση η ΟΠΑΠ Α.Ε., επειδή παραλλήλως καθόρισε και ένα συγκεκριμένο, «σφιχτό» ελεγκτικά πλαίσιο νομοθετικής οριοθέτησης των δυνατοτήτων της.

Θεωρούμε ότι τυχόν εμμονή σας στις παρούσες προτάσεις, δυναμιτίζει πρωτίστως και πολλαπλώς την νομιμότητα του συνολικού εγχειρήματος, λαμβανομένου περαιτέρω υπόψη και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των παραχωρησιούχων  των 18.500 VLTs έναντι των πρακτόρων του υφιστάμενου δικτύου της ΟΠΑΠ Α.Ε.

H θέση της ΠΟΕΠΠΠ παραμένει, ότι πρέπει με κάθε τρόπο να υποστηρίξει τα Μέλη της ώστε αν όχι να βελτιώνουν, τουλάχιστον να φυλάσσουν την θέση τους στο δίκτυο της ΟΠΑΠ Α.Ε., διατηρώντας την πελατεία που έχουν με τόσο κόπο δημιουργήσει με την πάροδο των ετών. Και φυσικά να λαμβάνουν αντιπαροχές, ανάλογες των παροχών τους.

Σε αυτό το πνεύμα, και επειδή είμαστε πεπεισμένοι ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν σκοπεί στην καταστρατήγηση ούτε του Ν.4002/2011, του Ν.146/1914 περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού αλλά ούτε και του Ν.3959/2011 περί Ελεύθερου Ανταγωνισμού, σας καλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις επισημάνσεις και τις αντιρρήσεις μας επί των προταθέντων και σας δηλώνουμε ότι επιθυμία μας παραμένει να συνεχίσουμε έναν γόνιμο διάλογο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας λειτουργίας των VLTs.

                                                                Για το Δ.Σ της ΠΟΕΠΠΠ

Ο Γενικός Γραμματέας                                                  Ο Πρόεδρος

                                                        

Αναστάσιος Λυριστής                                          Κυριάκος Τοπτσίδης

 

 

 

Θέλουμε το email σου, θέλεις το Newsletter μας;
Για να μην τα μαθαίνεις από αλλού, κάνε την εγγραφή σου στο newsletter μας και εμείς θα σου στέλνουμε όλα τα τελευταία νέα
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Print Friendly, PDF & Email

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης στο poeppp.org. Επίλεξε «ΟΚ» για να συνεχίσεις ή «Περισσότερα», για να μάθεις τα cookies που χρησιμοποιούμε Περισσότερα

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο