HomePress & MediaΑνακοινώσειςΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΓΚΥΓΚΛΙΟ 30-4-2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΓΚΥΓΚΛΙΟ 30-4-2012

 

 

                                       Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

                              ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

 

                                    ΜΑΡΝΗ 56, 104 37 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 5223580 – FAX: 210 5229289

                                           Web site: www.poeppp.org e-mail: prpoeppp@otenet.gr

 

                                                                                                                 Αθήνα, 2 Μαΐου 2012

                                     

                                                                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

H αντικατάσταση από τον Υπουργό Οικονομικών της από 18-04-2012 δικής του ερμηνευτικής εγκυκλίου της νομοθεσίας για την ρύθμιση της αγοράς παιγνίων, με την από 30-04-2012 νέα εγκύκλιο, η οποία σε αντίθεση με την πρώτη δεν περιλαμβάνει καμία πρόβλεψη για τα τυχερά παίγνια, ήλθε να διορθώσει μία ερμηνεία του άρθρου 50, παρ. 12 του ν. 4002/2011, η οποία ήταν σε πλήρη αντίθεση με τη συστηματική ερμηνεία του συνόλου της ισχύουσας νομοθεσίας περί τυχερών παιγνίων.

Ειδικότερα, με την εν λόγω ερμηνευτική εγκύκλιο δινόταν η εσφαλμένη εντύπωση ότι ο νόμος αναγνωρίζει στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που υπήχθησαν στο μεταβατικό καθεστώς του άρθρου 50, παρ. 12 του ν. 4002/2011, το δικαίωμα αφενός μεν να δημιουργήσουν επίγειο δίκτυο μέσω της δυνατότητας πρόσβασης του κοινού στις σχετικές ιστοσελίδες από υπολογιστές που είναι εγκατεστημένοι σε χώρους δημόσιας συνάθροισης, όπως τα internet café, και αφετέρου παροχής υπηρεσιών ακόμη και τυχερών παιγνίων, για τα οποία η Ελληνική Δημοκρατία έχει χορηγήσει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης, διαχείρισης και διεξαγωγής.

Προς άρση δε οιασδήποτε αμφισβήτησης σε σχέση με την ερμηνεία της νομοθεσίας που ρυθμίζει την αγορά τυχερών παιγνίων, και δη ως προς την ερμηνεία της επίμαχης μεταβατικής διάταξης του άρθρου 50, παρ. 12 του ν. 4002/2011, επισημαίνουμε για άλλη μία φορά τα εξής:

Από τη συστηματική ερμηνεία του συνόλου της ισχύουσας νομοθεσίας για τα τυχερά παίγνια, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων, που ισχύουν για τα καζίνο και τον ΟΔΙΕ, προκύπτει με σαφήνεια ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης, διεξαγωγής, διαχείρισης και εκμετάλλευσης με κάθε πρόσφορο τρόπο, δηλαδή τόσο επιγείως όσο και μέσω διαδικτύου, όλων των τυχερών παιγνίων, των οποίων η διεξαγωγή επιτρέπεται στην ελληνική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης, με εξαίρεση τα ζωντανά παίγνια τύπου καζίνο, όπως live ρουλέτα και live πόκερ.

Το μονοπώλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. εδράζεται ιδίως στις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2843/2000, όπως ισχύει, και στις σε εκτέλεση της εν λόγω διάταξης υπογραφείσες συμβάσεις μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε. και Ελληνικού Δημοσίου ή ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) αντίστοιχα, στις διατάξεις του ν. 4002/2011, που αφορούν στα παιγνιομηχανήματα τυχερών παιγνίων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 2 και του άρθρου 54, παρ. 8 του ν. 4002/2011, όπου ρητά αναφέρεται ότι με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου αφενός δεν θίγονται οι διατάξεις, που ισχύουν για την ΟΠΑΠ Α.Ε. και αφετέρου οι διατάξεις του δεν εφαρμόζονται στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. Αυτή η διττή επιφύλαξη του ν. 4002/2011 ως προς το εν γένει νομικό καθεστώς που διέπει την ΟΠΑΠ Α.Ε. και τη δραστηριότητά της στο τομέα των τυχερών παιγνίων διαγράφει ως μοναδική ορθή ερμηνεία της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 50, παρ. 12 του ν. 4002/2011 αυτή που περιορίζει το δικαίωμα των εταιρειών, που υπάγονται στο μεταβατικό καθεστώς του νόμου αυτού ως προς τα τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου, στην παροχή υπηρεσιών μόνον των τυχερών εκείνων παιγνίων, στα οποία δεν αφορά το αποκλειστικό δικαίωμα της ΟΠΑΠ Α.Ε. Σημειώνεται δε ότι την εν λόγω ερμηνεία έχει ανεπιφύλακτα υιοθετήσει και το Ελληνικό Δημόσιο σε επίσημα έγγραφά του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και στις συμβάσεις με την ΟΠΑΠ Α.Ε., τόσο στην αρχική από 15-12-2000 όσο και στην πρόσφατη από 12-12-2011 περί παράτασης του αποκλειστικού δικαιώματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι και οι πράκτορες της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τη σειρά τους αντλούν ευθέως εκ του νόμου περιουσιακής φύσεως δικαιώματα ειδικώς προσδιορισμένα αναφορικά με όλα τα παιχνίδια που νομίμως διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε., στο βαθμό που τόσο η επαγγελματική τους δραστηριότητα όσο και ιδίως η προμήθειά τους από την πώληση των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. καθορίζεται κανονιστικά.

Επί τη βάσει της κατά τα ανωτέρω μοναδικής ορθής ερμηνείας της οικείας νομοθεσίας περί ρύθμισης της αγοράς τυχερών παιγνίων, κάθε εγκύκλιος, παλαιά ή μελλοντική, η οποία θα επεκτείνει το δικαίωμα των εταιρειών, που υπήχθησαν στο μεταβατικό καθεστώς του ν. 4002/2011, και σε παιχνίδια, των οποίων η οργάνωση διεξαγωγή και διαχείριση με κάθε πρόσφορο τρόπο, άρα και μέσω διαδικτύου, έχει ανατεθεί στην ΟΠΑΠ Α.Ε., εκφεύγει του κανονιστικού περιεχομένου του νόμου, ως εισάγουσα δε νέα ουσιαστική ρύθμιση αποτελεί παράνομη πράξη, διότι δεν καλύπτεται από σχετική και σύμφωνη με το Σύνταγμα νομοθετική εξουσιοδότηση.

Συνεπώς, και παρά τα περί αντιθέτου υποστηριζόμενα από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, που υπήχθησαν στο μεταβατικό καθεστώς, που αφορά στην παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, τα μόνα παιχνίδια για τα οποία οι τελευταίες μπορούν νομίμως να παρέχουν υπηρεσίες είναι τα ζωντανά παιχνίδια τύπου καζίνο.

Με βαθειά πεποίθηση της νομικής ορθότητας της θέσης μας, αλλά και της συνακόλουθης ισχύος που μας δίνει το δίκαιό μας, θα κινηθούμε με δυναμισμό, όπως και τώρα πράξαμε, έχοντας γνώση της υπόγειας δύναμης των οργανωμένων συμφερόντων τα οποία αντιμετωπίζουμε έχοντας όμως εξίσου τη γνώση ότι στον διαρκή πόλεμο που υφιστάμεθα όχι μόνον δεν θα παραδοθούμε αμαχητί αλλά θα διεκδικούμε κάθε φορά και με κάθε πρόσφορο τρόπο τα νόμιμα δικαιώματά μας.

 

                                               Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

                                                                  ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ  

Θέλουμε το email σου, θέλεις το Newsletter μας;
Για να μην τα μαθαίνεις από αλλού, κάνε την εγγραφή σου στο newsletter μας και εμείς θα σου στέλνουμε όλα τα τελευταία νέα
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Print Friendly, PDF & Email

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης στο poeppp.org. Επίλεξε «ΟΚ» για να συνεχίσεις ή «Περισσότερα», για να μάθεις τα cookies που χρησιμοποιούμε Περισσότερα

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο